h

Wonen Limburg: sloop woningen niet aan de orde

24 december 2014

Wonen Limburg: sloop woningen niet aan de orde

Foto: onbekend / huislijn.nl

De afgelopen week bereikten verontrustende berichten de SP over de mogelijke sloop van wel negentig huurwoningen in Weert. Het zou gaan om deel van de portiekflats aan de Sint Joseflaan, Dillenburg en Laurenburg in de wijken Moesel en Keent. Wonen Limburg zocht zelf contact met de SP om de geruchten te ontkrachten.

Volgens Wonen Limburg gaat het om een ongelukkig misverstand. Beperkte sloop kan een uitwerking zijn van wijkvisies die voor Keent en Moesel opgesteld gaan worden. Maar het is absoluut geen gegeven en zal altijd in overleg gaan. Wonen Limburg wil in samenwerking met de gemeente, de wijkraden, wijkbewoners en andere belanghebbenden kijken wat de wensen zijn.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘Dit hebben we ook zo afgesproken in het coalitieprogramma waar de handtekening van de SP onder staat: “Slopen van panden heeft niet de voorkeur, waar mogelijk kiezen we voor renovatie / woningverbetering. Uitgangspunt hierbij is dat de sociale wijkstructuur in stand wordt gehouden. Daarnaast moet duurzaamheid leidend zijn in de keuze: sloop of renovatie,”  zo luidt de letterlijke tekst. Ook de wijkvisies worden in het programma genoemd. Op basis hiervan willen we ook samenwerken met Wonen Limburg.’

Wonen Limburg verontschuldigde zich ervoor dat berichten op een verkeerde manier uitgelegd kunnen zijn. Men gaat een brief aan bewoners in de flats sturen waar het nieuws is rondgegaan en men gaf aan ook  contact op te nemen met andere gesprekspartners zoals Huurdersbelangen Midden-Limburg.

Goubet; ‘Heel fijn dat Wonen Limburg contact met ons opneemt om misverstanden weg te nemen. De SP werd nog niet eens zo heel lang geleden door de voorlopers van Wonen Limburg niet beschouwd als gesprekspartner. En dat terwijl ons enige doel altijd het helpen van huurders met een probleem is geweest. Fijn dat dit nu op deze manier meer gewaardeerd wordt.’

‘Minder te spreken ben ik over de berichten in de krant. Vanuit die kant had er wel wat meer onderzoek plaats mogen vinden. Weet waar je over schrijft, zeker als het om hele persoonlijke dingen gaat zoals de huizen waarin mensen wonen,’ aldus Goubet.

Maar het allerbelangrijkste is wat de SP betreft; geen grootschalige slooplannen in Weert. Een geruststellende gedachte zo vlak voor de kerst.

Alweer sloopplannen? 13 jaar geleden ook al!

U bent hier