h

Staatssecretaris zegt te willen luisteren naar zorgen SP

6 oktober 2014

Staatssecretaris zegt te willen luisteren naar zorgen SP

Een vijftiental Limburgse SP’ers wachtte vanmorgen staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid op bij een bezoek aan Roermond. Van Rijn maakt een tour door het land om met wethouders uit verschillende regio’s te praten over de overdracht van zorgtaken van het Rijk naar de gemeentes.

De staatssecretaris was duidelijk inmiddels gewend aan protesterende SP’ers bij zijn bezoeken. Hij zij  open te staan voor de zorgen van de SP. De SP is bang dat de gemeentes niet genoeg geld voor de zorg krijgen omdat er in de overdracht ook een flinke bezuiniging zit. Midden-Limburg  wordt bijvoorbeeld flink gekort op de jeugdhulp.

Weerter wethouder Paul Sterk had samen met zijn Midden-Limburgse collega’s in het Roermondse stadhuis een gesprek met van Rijn  waar hij aandacht vroeg voor de problemen rondom de cijfers voor de jeugdzorg in Midden-Limburg. Er is een onverklaarbaar verschil van 6,7 miljoen euro tussen het beschikbare budget en de gegevens van de zorginstellingen over hoeveel ze hebben uitgegeven. Er zijn al diverse gesprekken geweest met het Ministerie van VWS en met het Sociaal Cultureel Planbureau. Deze gesprekken hebben tot op vandaag geen verklaring gegeven voor dit onacceptabele verschil. Integendeel.

Sterk: “De jeugdzorg in Midden-Limburg kampt met een onverklaarbaar gat. Waar de Bermudadriehoek ooit berucht was omdat er op onverklaarbare wijze vliegtuigen en schepen verdwenen, zo lijkt Midden-Limburg zijn eigen Bermudadriehoek te kennen. Getallen over de jeugdzorg verdwijnen er zomaar in. En met die getallen verdwijnt een deel van het budget waarmee we de zorg voor onze jeugd proberen te realiseren. Onze kinderen zouden niet de dupe mogen zijn van dit gegoochel met getallen. ”

De staatssecretaris bevestigd het probleem en heeft gezegd met een oplossing te komen, mochten de gemeenten daadwerkelijk in de problemen komen.

Sterk: “Hij spoorde ons aan om niet te wachten tot precies duidelijk is hoeveel alles gaat kosten en gewoon te beginnen zodat niemand per 1 januari zonder zorg zit. Hij wil graag met de gemeenten over de voortgang in gesprek blijven en heeft ook gezegd om de verdeling van de zorggelden tussen de gemeenten nog eens goed te gaan bekijken, want tussen gemeenten zouden in Limburg anders te grote verschillen ontstaan. Dat is nog geen keiharde toezegging dat er geld komt maar aan zijn woorden zullen we hem houden.'

Gemeentes worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het overgrote deel van de jeugdhulp, de WMO (onder andere thuiszorg) en de sociale werkvoorziening.

SP organiseert protest bij bezoek staatssecretaris

Brandbrief Midden Limburg bezuinigingen jeugdhulp trekt de aandacht

U bent hier