h

SP wil scholingsfonds bij invoering participatiewet

14 oktober 2014

SP wil scholingsfonds bij invoering participatiewet

Voor de invoering van de participatiewet werkt de gemeente Weert samen met de andere gemeenten in Midden Limburg. Samen vormen zij de arbeidsmarktregio, waar ook het UWV, de sociale werkvoorzieningen Risse en Westrom, onderwijs en werkgevers aan deel nemen. Er is een notitie opgesteld waarin de uitgangspunten rondom de participatiewet zijn verwoord. De SP in Weert mist hier de rol en verantwoordelijkheid van de werkgevers in.

"Heel veel wordt er verwacht werknemers, mensen die hun baan verliezen of mensen die een arbeidshandicap hebben," zegt SP-raadslid Bert Peterse. "Maar het werk zit vooral bij de bedrijven. In de uitgangspunten is wel een sterke nadruk op de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar de rol van de werkgever wordt amper benoemd. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk, moeten hierbij passend ondersteund worden door de gemeenten, maar werkgevers hebben de plicht te zorgen dat er voldoende banen zijn, passend voor de mensen in onze regio. Om die verantwoordelijkheid te benadrukken, zou er een scholingsfonds moeten komen waarmee werkgevers werknemers de mogelijkheid bieden zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij beter kunnen aansluiten op het werk dat in onze regio voor handen is. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid voor werk een gezamenlijk belang."

De arbeidsbemiddeling moet een kerntaak voor de gemeente worden als het aan de SP ligt. "Liefst schaffen we het UWV af, mensen in de WW worden niet goed geholpen, bovendien hebben gemeenten een veel beter netwerk onder werkgevers."

Ook de fusie tussen de sociale werkvoorzieningen de Risse uit Weert en de Westrom uit Roermond lijkt nog geen uitgemaakte zaak. Peterse: "Alle partijen uit de gemeenteraad van Weert twijfelen openlijk hieraan. De functie van het begeleiden van mensen past binnen een gemeentelijk Werkbedrijf en binnen het idee dat het een kerntaak van de gemeente is om mensen naar werk te begeleiden. Die functies zitten nu bij de Risse. Die kennis en ervaring zal op termijn naar de gemeente toe moeten worden gehaald. Een fusie van de Risse met de Westrom lijkt daar niet bevorderlijk voor."

U bent hier