h

Weerter SP-bestuur uitgebreid

20 november 2013

Weerter SP-bestuur uitgebreid

Tijdens de ledenvergadering van de Weerter SP vorige week werd het afdelingsbestuur uitgebreid. Er werd afscheid genomen van penningmeester Henny Schappin maar daartegenover werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen.

Schappin stelde zich niet opnieuw verkiesbaar omdat ze het penningmeesterschap niet langer wilde combineren met haar drukke baan. Zij heeft de afgelopen jaren voortreffelijk de financiën van de SP Weert beheerd en daarbij onder andere het verhuizen naar een andere bank en het invoeren van een digitaal administratiesysteem begeleid.

Eric Raemaekers werd gekozen als nieuwe penningmeester. Ook nieuw gekozen is Karin Duijsters. Zij draaide al ruim een half jaar als aspirant bestuurslid mee.

Voor de rest zijn er geen wijzigingen in het afdelingsbestuur. Herkozen werden Ronald van Raaij (afdelingsvoorzitter), Bert Peterse (organisatiesecretaris), Hennie Beliën (Nederweert en Cranendonck) en Jeroen Goubet (fractievoorzitter).Het afdelingsbestuur speelt bij de SP een belangrijkere rol dan bij andere partijen waar de nadruk vaak op de gemeenteraadsfractie ligt. Herkozen voorzitter Ronald van Raaij: ‘Bij de SP valt het doen en laten van de fractie ook onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Dat is zo omdat we actie buiten de gemeenteraad ook heel belangrijk, nog wel belangrijker vinden. Een goede koppeling tussen actie en fractie zorgt ervoor dat de stem van de mensen in de raad gehoord wordt en daarom heeft het afdelingsbestuur ook de eindverantwoordelijkheid voor de koers in de raad.

Ronald van Raaij, nieuwe voorzitter SP

U bent hier