h

Nog steeds geen zekerheid voor Laar en Leuken

2 oktober 2013

Nog steeds geen zekerheid voor Laar en Leuken

Tijdens de laatste raadsvergadering sprak een grote meerderheid van de gemeenteraad zich uit vóór de bouw van ‘brede scholen’ in Laar en Leuken. Het oorspronkelijke voorstel van het CDA hiervoor werd echter erg afgezwakt waardoor er nog steeds geen zekerheid is

Hoewel de bouw van de scholen in Laar en Leuken eigenlijk geen agendapunt was werd het dat toch doordat het CDA samen met de SP en de PvdA een los voorstel (motie)indiende om een school mét kinderopvang in zowel Leuken als Laar te bouwen. Een tijdje terug werd duidelijk dat het college van B&W dit niet langer wil. Er was veel publiek waaronder veel leraren van beide scholen op de vergadering afgekomen.

Er bleek tijdens de raadsvergadering dat er geen meerderheid voor het voorstel was. VVD, Weert Lokaal, D66 en fractie Egging vonden kortgezegd niet dat de gemeente hoeft te betalen aan de bouw van kinderopvang. Dat is de gemeente namelijk niet verplicht, maar heeft dat bij alle scholen in Weert die in de afgelopen jaren gebouwd zijn wel gedaan. En dat schept terecht verwachtingen.

Om toch een meerderheid te krijgen werd het voorstel flink afgezwakt. De gemeente wordt nu opgeroepen om in overleg te treden met de scholenkoepel Meerderweert om toch kinderopvang te kunnen bouwen en daarbij naar ‘creatieve oplossingen’ te zoeken. Het afgezwakte voorstel kon op steun van de gehele raad rekenen behalve van de eenmansfracties D66 en Egging.

Het signaal aan B&W mag duidelijk zijn maar biedt nog steeds geen zekerheid. Omdat het voorstel toch een stap in de goede richting is kon het op de steun van de SP rekenen. raadslid Angela Geurts; ’we gaan er maar van uit dat we niet blij worden gemaakt met een dode mus. Wij vinden nog steeds dat er brede scholen mét kinderopvang gebouwd moeten worden in Laar en Leuken waarbij de laatste school ook een gymzaal moet krijgen’

Ook Laar/Laarveld en Leuken verdienen de beste schoolgebouwen
Ouders en school positief over solidariteitsactie

U bent hier