h

Gemeente deelt zorgen SP over huurplannen kabinet

9 maart 2013

Gemeente deelt zorgen SP over huurplannen kabinet

De gemeente maakt zich net als de SP zorgen over de plannen van het kabinet voor de huurmarkt. Er is overleg geweest met de woningcorporaties Wonen Limburg Weert en Sint Joseph Stramproy die aangeven hun plannen voor 2013 niet te wijzigen. Ook heeft de gemeente haar handtekening gezet onder een uitgebreide klachtenbrief van diverse corporaties, grote Limburgse gemeenten en de provincie aan de minister.

Begin dit jaar stelde de SP een aantal vragen aan de gemeente over wat de nieuwe huurplannen voor Weert zouden gaan betekenen.
Tussen het stellen van de vragen en de beantwoording door de gemeente in is er in Den Haag een nieuw akkoord gesloten door een gelegenheidscoalitie van regeringspartijen VVD en PvdA samen met D66, ChristenUnie en SGP. Een deel van de voorgestelde maatregelen is daarmee van tafel of veranderd. De gemeente gaat in haar beantwoording dan ook niet in op vragen die achterhaald zijn.

Wel geeft de gemeente netjes inzicht in de ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen in Weert sinds 2010. In dat jaar werden er 35 sociale huurwoningen opgeleverd en 64 verkocht. In 2011 werden er 110 opgeleverd en 24 verkocht, vorig jaar waren dat er 123 opgeleverd, 15 verkocht. Een positieve ontwikkeling waardoor er in Weert sinds 2010 165 sociale huurwoningen bijgekomen zijn.

Verder meldt de gemeente dat de gemaakte afspraken met Wonen Limburg en Sint Joseph voor 2013 blijven staan. Geplande investeringen van de corporaties voor dit jaar zullen dus gewoon plaatsvinden.

Tot slot geeft de gemeente aan geen extra zeggenschap over corporaties te krijgen in de nieuwe plannen omdat dit alleen geldt voor gemeenten die meer dan 100,000 inwoners hebben.

De SP maakt zich nog steeds ernstige zorgen over de plannen uit Den Haag maar is enigszins gerustgesteld nu blijkt dat de gemeente de ontwikkelingen ook scherp in de gaten houdt en zich inzet voor het behoud van betaalbaar wonen in Weert.

Zorgen over gevolgen verhuurderbelasting in Weert

U bent hier