h

Dependance burgerzaken Stramproy blijft open.

2 februari 2013

Dependance burgerzaken Stramproy blijft open.

Het wel of niet openhouden van de dependance van de afdeling burgerzaken van de gemeente in Stramproy leidde eerder deze week opnieuw tot een lange discussie in de gemeenteraad. Het steunpunt zou dicht gaan, maar een meerderheid stak daar opnieuw een stokje voor.

Toen de gemeente Stramproy in 1997 vrijwillig opging in de gemeente Weert werd er afgesproken dat de Stramproyenaren wel nog in hun eigen woonplaats terecht zouden kunnen voor zaken waarvoor je bij de burgerbalie van de gemeente moet zijn zoals een paspoort of een rijbewijs.

De gemeente behield daarom in Stramproy een dependance waar mensen twee middagen per week terecht kunnen. Afgesproken werd dat het steunpunt in het gemeenschapscentrum open zou blijven zolang er jaarlijks meer dan 1000 mensen gebruik van zouden maken.

Omdat er bezuinigd moet worden stelde de het college van burgemeester en wethouders vorig jaar voor om de dependance te sluiten. De gemeenteraad stak daar een stokje voor. En omdat de gemeenteraad de baas is bleef het open. De gemeente stelde daarop wel dat er een verbouwing nodig is zodat het steunpunt aan de eisen van de tijd blijft voldoen. En omdat de kosten van die verbouwing op dik 30,000 euro worden geschat kon het niet anders of er kwam weer opnieuw discussie. Een grote meerderheid van de raad ging toch akkoord waardoor het hoofdstuk in ieder geval voor de komende vijf jaar afgesloten is.

De SP was blij dat de dependance open blijft. De VVD hamerde erop ´dat afspraak, afspraak is´. Ook de PvdA stemde in. Het CDA vond eerst de kosten te hoog. Wethouder Kirkels daagde het CDA uit om dan aan te geven welke onderdelen van de verbouwing te duur waren en waar het minder kon. Dat kon de partij niet aangeven. Toen de SP vervolgens nogmaals hetzelfde vroeg vond men een invalidentoilet in de dependance niet echt nodig, omdat dat elders in het gebouw ook aanwezig is.

Uiteindelijk stemden de christen-democraten toch in, en was alleen D66 en een gedeelte van Weert Lokaal tegen openhouden.

U bent hier