h

SP wil onmiddelijke opschorting ontslag Risse-medewerkers

2 mei 2012

SP wil onmiddelijke opschorting ontslag Risse-medewerkers

Vandaag werd bekend dat naast het niet doorgaan van de afbraak van de sociale werkplaatsen middels een nieuwe Wet ook de bezuiniging van 1000 euro per gesubsidieerde arbeidsplaats niet doorgaat, voor Weert scheelt dit voor 2013 ongeveer 4 ton. De SP wil dat er voorlopig geen Risse-mensen meer ontslagen worden.

SP-raadslid Paul Lempens: "Toen bekend werd gemaakt dat de 90 tijdelijke contracten niet omgezet werden in een vaste aanstelling, werd er bij gezegd dat dit gebeurde, vooruitlopend op de te verwachten bezuinigingen in het kader van de Wwnv. Het controversieel verklaren van de WWnV plus het niet invoeren per 2013 plus het niet doorgaan van bezuinigingen op subsidie en taakstelling slaat de basis onder dit besluit vandaan."

De SP wil dus dat het besluit wordt opgeschort en dat mensen die drie maanden geleden zijn ontslagen, opnieuw in dienst worden genomen. De partij voelt zich daarbij gesterkt door informatie dat de 'taakstelling' (het aantal plaatsen dat de gemeente bij de Risse mag invullen) niet wordt gehaald.

Alle reden om komende commissievergadering op 8 mei a.s. te vragen om een herziening van deze maatregelen.

U bent hier