h

Suggesties SP-Weert door landelijke SP overgenomen, klaar voor de regering!

25 april 2012

Suggesties SP-Weert door landelijke SP overgenomen, klaar voor de regering!

De SP deut 'tNaar aanleiding van de inbreng van de Weerter SP-afdeling zijn belangrijke wijzigingen opgenomen in de tekst voor het komende partijcongres van de SP. Zo zal een regeerakkoord met de SP worden voorgelegd aan een buitengewoon partijcongres. De SP-Weert is zeer tevreden over de wijzigingen.

De SP is een democratische partij. De leden hebben het voor het zeggen. De SP wil heel gaag in de regering om Nederland beter te maken. Om een regering te vormen moet je onderhandelen met andere partijen. Daar komt dan een resultaat uit waarvan je als SP zegt 'daar ga ik voor'. Maar de SP Weert vindt dat zo'n resultaat altijd eerst voorgelegd moet worden aan de leden van de SP.

Voorzitter Paul Lempens: "Op de regioconferentie in Limburg heb ik namens de afdeling Weert een pleidooi gehouden voor het voorleggen van het onderhandelingsresultaat bij regeringsvorming aan een congres. Er werd nog geen directe toezegging gedaan, het zou worden besproken in het partijbestuur en de congrescommissie. Wij hebben daarom overwogen om een wijzigingsvoorstel in te dienen. Nu blijkt dat de vertegenwoordigers goed naar Weert hebben geluisterd en het met ons eens zijn. In een democratische partij hebben de leden het laatste woord over belangrijke besluiten.

In het nieuwe stuk staat: "De congrescommissie stelt voor af te spreken dat – wanneer er een regeerakkoord tot stand is gebracht met de SP als een van de deelnemende partijen – het resultaat van de onderhandelingen op een buitengewoon congres aan de partij wordt voorgelegd."

Ook opmerkingen over het gevaar van subjectivisme, suggesties van de Weerter SP, zijn opgenomen in de gewijzigde tekst. Donderdag bespreekt de afdeling met haar afgevaardigden het nieuwe stuk. Het stuk wordt in stemming gebracht op het congres op 2 juni a.s. in Breda. Weert zal daar met 6 afgevaardigden aanwezig zijn.

U bent hier