h

Geen gesprek over mensenrechten tijdens Chinareis burgemeester

26 maart 2012

Geen gesprek over mensenrechten tijdens Chinareis burgemeester

china-weertDeze week vertrekt burgemeester Heijmans voor een bezoek van enkeledagen aan de Chinese miljoenenstad Hangzhou. Weert ging enkele jaren geleden een stedenband aan met Hangzhou. De SP wilde graag dat de burgemeester in China de mensenrechtenkwestie is dat land aan de orde zou brengen, en diende daartoe een motie (voorstel) in.

Het voorstel vond tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag geen steun bij andere partijen. Die vonden het ‘niet netjes’ om de mensenrechtenkwestie aan te halen of stelden ‘niet met een vingertje te willen wijzen’. ‘Juist daarom moet er over gesproken worden, er rust een taboe op’ zo stelde SP fractievoorzitter Paul Lempens.

Mede SP-raadslid Jeroen Goubet stelde een vraag over de kosten van de reis. ‘In 2008 zegde toenmalig burgemeester Niederer toe dat er voor iedere reis vooraf een kostenoverzicht gemaakt zou worden. Mogen we dat nog verwachten?'

De burgemeester stelde in een reactie daarop dat het nu te kort dag is, maar dat de kosten ongeveer 5000 euro bedragen en dat achteraf in een verslag zal worden opgenomen waar dit geld ruwweg aan uit is gegeven. Ook deed de burgemeester de toezegging in het najaar de stedenband met de raad te zullen evalueren. ‘Als we vinden dat het niets opleverd, dan stoppen we ermee’ aldus Heijmans.

Weert ging in 2008 een stedenband aan met Hangzhou. Ook toen vroeg de SP aandacht voor de mensenrechten, maar steunde uiteindelijk het initiatief.

Maakt liefde blind?

U bent hier