h

Raad regeert over graf heen: 9 maart stadhuis-besluit

9 februari 2010

Raad regeert over graf heen: 9 maart stadhuis-besluit

De gemeenteraad in oude samenstelling beslist op 9 maart - 5 dagen na de verkiezingen - definitief over een nieuw stadhuis. SP en D66 willen dat de nieuwe raad beslist.

Op de agenda van de laatste raadsvergadering van de oude raad staan de laatste punten die nodig zijn om de aanbesteding van het nieuwe stadhuis te kunnen ingaan. Daarmee gaat de deur voor een alternatief definitief op slot. Twee dagen later wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Marie-Michèle Stokbroeks, fractievoorzitter D66 in Weert, vindt het vreemd dat de oude gemeenteraad nog gaat beslissen over dit gevoelige dossier.
'Het was eleganter geweest de nieuwe raad hierover te laten beslissen.'

Herman Beuvens van de SP sluit zich daarbij aan. 'Het zal formeel allemaal wel kloppen, maar dit voelt alsof de oude raad over zijn graf heen regeert en haar meest omstreden besluit uit deze periode niet aan de nieuwe raadsleden wil overlaten.' De SP zal samen met D66 voorstellen om het punt van de agenda van 9 maart te schrappen.

U bent hier