h

De SP en het nieuwe stadhuis

9 maart 2009

De SP en het nieuwe stadhuis

 gemeente WeertHet nieuwe stadhuis, en dan vooral het prijskaartje, is een heet hangijzer in Weert. In de carnavalsoptocht van de Rogstaekers een paar weken terug werd er met het onderwerp gespot. De SP is ook altijd erg kritisch geweest op dat nieuwe stadhuis, en nog steeds. Hoe zit het allemaal precies in elkaar? Een interview met SP-fractievoorzitter Herman Beuvens en een tijdlijn hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen.

Moet er een nieuw stadhuis komen?

Ja. Het huidige stadhuis voldoet niet meer aan de regels die de ARBO-wet stelt aan werkplaatsen voor werknemers. De gemeente heeft ook als werkgever verplichtingen tegenover haar werknemers. De keuze is dan renovatie of nieuwbouw.

In september 2005 is in eerste instantie voor renovatie gekozen. Daar hing toen een prijskaartje aan van € 15.700.000,-

Naar aanleiding daarvan heeft bouwonderneming BAM Wilma uit Weert toen gezegd dat zij voor ongeveer datzelfde geld een nieuw stadhuis zou kunnen bouwen. De raad heeft daarom toen ingestemd met nieuwbouw in plaats van renovatie. Ook de SP.

Moet het stadhuis aan de Wilhelminasingel komen?

Nee. Er zijn drie locaties in Weert die in aanmerking komen om er een nieuw stadhuis neer te zetten: aan de Wilhelminasingel hoek Driesveldlaan (oude Belastingkantoor), herbouw op de huidige plek in de Beekstraat en op Centrum Noord bij de Stadsbrug.

Gezien de prijs, die inmiddels al opgelopen is tot ca € 28.000.000,- is de SP van mening dat er naast de plannen voor nieuwbouw aan de Wilhelminasingel ook moet worden onderzocht wat de kosten zijn bij nieuwbouw op Centrum Noord.

Wij nemen aan dat het daar enkele miljoenen goedkoper zou kunnen omdat bijvoorbeeld op Centrum Noord de grond al aanzienlijk goedkoper is, en er meteen kan worden gebouwd (geen sloop).
Behalve D66 was echter geen enkele partij in de raad bereid hier onderzoek naar te doen, hoewel het slechts een uitstel van 4 tot 6 weken zou kosten.

Hoe is het verschil te verklaren tussen € 15.700.000,- en € 28.000.000,-?

Het huidige stadhuis is ongeveer 7000 m2 groot. Het nieuwe stadhuis wordt met in achtneming van de ARBO regels ongeveer 9700 m2. We kwamen daar als SP achter door het stellen van vele kritische vragen.

Die 15.7 miljoen euro was gebaseerd op 7000 m2. Rekenen we dat om naar 9700 m2 en houden we ook rekening met een prijsstijging van 7% per jaar dan zouden we nu uitkomen op een prijs van ongeveer € 26.500.000,-
Op Centrum Noord zou naar onze grove schatting de prijs niet hoger uitvallen dan ongeveer € 24.000.000,-

En die parkeergarage?

Het was de bedoeling om een parkeergarage van twee verdiepingen te bouwen onder het stadhuis en de appartementen die ernaast komen. Die parkeergarage wordt betaald door de projectontwikkelaar, en die moet de kosten terug gaan verdienen door betaald parkeren in de garage. De garage kost € 10.000.000,- maar de gemeente betaald daaraan dus niks. Maar twee lagen diep graven, dan krijg je grote problemen met het grondwater. Dat was een onverwacht probleem en daardoor zou een parkeergarage van twee lagen ongeveer het de helft meer, € 15.000.000,- kosten. De meeste partijen in de raad vinden nu dat een parkeergarage van één laag diep, voor de oorspronkelijke prijs ook goed moet zijn.

Hoe nu verder?

We kunnen helaas niet meer terug. Omdat de meerderheid van de gemeenteraad per se wil bouwen aan de Wilhelminasingel en een goedkoper alternatief op Centrum Noord niet eens wil onderzoeken, is de SP van mening dat het stadhuis aan de Wilhelminasingel zo goedkoop mogelijk moet zijn. Want een gemeentehuis mét toeters en bellen kost volgens het laatste ontwerp geen € 28.000.000,- maar € 33.000.000,-. Dat is meer dan het dubbele van de € 15.700.000,- in 2005. Dat betekent afzien van allerlei luxe en overbodige dingen: een simpel stadhuis.

In alle overleggen in de gemeenteraad blijven wij dit standpunt naar voren brengen.

 gemeente Weert
Het nieuwe stadhuis vanaf de Wilhelminasingel. Afbeelding: gemeente WeertTijdlijn nieuw stadhuis

December 2005 Raad wil renovatie huidige stadhuis.
Kosten: 14 miljoen

Maart 2005 Projectontwikkelaar komt met idee voor nieuwbouw. Dat kan voor ongeveer dezelfde kosten als renovatie
Kosten: 15,7 miljoen

Juni 2005 Raad zet voorbereidingen renovatie door. Aanbesteding begint.
Kosten: 14 miljoen

Juni 2005 Voorbereidingen renovatie worden stopgezet om nieuwbouw serieus te kunnen onderzoeken. SP stemt in.

April 2006 De nieuwe coalitie (CDA, PvdA, VVD) besluit om een nieuw stadhuis te
bouwen. Renovatie van de baan.

Oktober 2006 Er gaat in het geheim vergaderd worden over de locatie.
SP doet niet mee aan geheime vergaderingen.

December 2006 Geheime keuzegroep kiest voor stadhuis op hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan. SP stemt in.

Februari 2008 Kosten enorm toegenomen. De SP wil een onderzoek naar voorkeurlocatie nummer 2: Centrum Noord bij de Stadsbrug. Raad is het hier niet mee eens, stemt in met hogere kosten.
Kosten: 28 miljoen

Februari 2008 Er komt een twee laags parkeergarage onder het nieuwe stadhuis.
Kosten: * 8,5 miljoen

Maart 2008 Stadhuis Centrum Noord kan 3 tot 5 miljoen goedkoper volgens SP. Wethouder: SP heeft ongelijk, maar kan niet zeggen waarom.
Kosten: 22 miljoen of 25 miljoen?

September 2008 Parkeergarage wordt duurder door problemen met grond-
water. Misschien wel de helft.
Kosten: ?

Januari 2009 Kosten stadhuis reizen de pan uit. Vijf miljoen duurder.
Kosten: 33 miljoen

Januari 2009 Kosten parkeergarage flink gestegen door problemen.
Kosten: * 15 miljoen

* Opmerking: De parkeergarage wordt door de projectontwikkelaar betaald, niet door de gemeente. De projectontwikkelaar wil de kosten terugverdienen uit de inkomsten van betaald parkeren. De kosten van de parkeergarage en het stadhuis moeten dus niet bij elkaar opgeteld worden, omdat de belastingbetaler aan de garage niet (direct) meebetaald.

U bent hier