h

Brandbrief thuishulpen: kwaliteit thuiszorg Weert verslechterd

22 maart 2008

Brandbrief thuishulpen: kwaliteit thuiszorg Weert verslechterd

Thuiszorgpersoneel, kom in actie!De thuishulpmedewerkers van de Thuiszorg Midden-Limburg maken zich zorgen over de toekomst van de zorg in Weert. "De kwaliteit van de thuiszorg is de laatste jaren al flink achteruit gegaan, en nu is het personeel aan de beurt." schrijven ze in een open brief aan de politiek, bestuurders en bonden.

Als gevolg van de aanbesteding door de gemeente Weert en de concurrentie met andere aanbieders moet Thuiszorg Midden-Limburg voor een laag tarief zorg verlenen. Daarnaast verliezen veel cliënten uren zorg, of krijgen ze lager gekwalificeerde zorg. De lonen van tussen de 500 en 600 medewerkers worden met gemiddeld 300 euro per maand verlaagd naar de laagste CAO-schaal. "Je moet hetzelfde werk doen voor minder loon en wordt als oud vuil aan de straat gezet" aldus de medewerkers, verenigd in het comité ‘Stop Uitverkoop Thuiszorg Weert’. "We zijn meer dan poetshulpen! Wij zijn het luisterend oor voor de cliënten. En zijn vaak het contact tussen cliënt, familie en wijkverpleging."

Voor de thuishulpen is de loonsverlaging de zoveelste verslechtering van het werk. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben het werk minder plezierig gemaakt. De verzakelijking, burocratie en marktwerking zorgen voor een uitverkoop van de thuiszorg, aldus de medewerkers, veelal vrouwen, die vaak al vele jaren in de zorg werkzaam zijn.

Het actiecomite schrijft dat de medewerkers leven in onzekerheid over hun lot en dat ze worden gepusht om 'vrijwillig' te tekenen voor de loonsverlaging. Omdat ze niet weten op wie zich te richten, vragen ze aan alle politici en bestuurders om er alles aan doen om te voorkomen dat de kwaliteit van de zorg in de gemeenten verslechterd en dat de arbeidsvoorwaarden worden verlaagd. In april organiseren het comite, de SP en de vakbond een bijeenkomst voor alle thuishulpen.

De open brief van het comité:


Aan de directie van Thuiszorg Midden-Limburg
Aan het College van B&W en de raad van de gemeente Weert
Aan de ondernemingsraad Thuiszorg Midden-Limburg
Aan de vaste commissie Volgsgezondheid Tweede kamer der Staten Generaal
Aan de vakbonden ABVAKABO, CNV Publieke Zaak en NU’91
Lokaal Zorgvragersoverleg (LZO) Weert
Aan de burgers van Weert

Onderwerp: Kwaliteit thuiszorg Weert verdwijnt door verslechtering arbeidsvoorwaarden personeel

Weert, 15 maart 2008

Geachte heer/mevrouw,

De medewerkers Thuishulp A van de Thuiszorg Midden-Limburg maken zich zorgen over de toekomst van de zorg in Weert. De kwaliteit van de thuiszorg is de laatste jaren al flink achteruit gegaan, en nu is het personeel aan de beurt.

Als gevolg van de voorwaarden voor verplichte aanbesteding door de gemeente Weert (Wmo) en de concurrentie die marktwerking oplevert met andere thuiszorgaanbieders is onze organisatie gedwongen voor een laag tarief zorg te verlenen. Mede als gevolg van de strenge herindicaties verliezen veel cliënten uren zorg, of krijgen ze alleen nog lager gekwalificeerde zorg. De herindicaties zijn ingegeven door bezuinigingsdoelstellingen, waardoor alles wordt afgeschoven naar mantelzorgers of ‘eigen verantwoordelijkheid’. Let wel, we hebben het hier over onze kwetsbare ouderen en gehandicapten. Waar een rijk land arm in kan zijn.

Door deze oorzaken is onze thuiszorgorganisatie gedwongen om de lonen van tussen de 500 en 600 medewerkers met de functie Thuishulp A te verlagen naar de laagste schaal in de CAO (FWG5). Dit is circa € 8,53 per uur, bruto. Voor de meesten van ons betekend dit 300 euro minder in de maand. Je moet hetzelfde werk doen voor minder loon. Dat kan toch niet? En dat voor dit belangrijke werk. Je mag ook ‘vrijwillig’ als alfahulp aan de slag, maar dan ben je bijna rechteloos.

We worden als oud vuil aan de straat gezet, stank voor dank voor ons harde werk. En het gekke is, straks zijn we allemaal nodig in verband met de dubbele vergrijzing in onze regio, er moet ook in de nieuwe woonzorgcomplexen deskundige zorg worden verleend, dus het is erg stom als wij aan de kant worden gezet. We zijn meer dan poetshulpen! Wij zijn het luisterend oor voor de cliënten. En zijn vaak het contact tussen cliënt, familie, wijkverpleging etc.

De meesten van ons werken al lang bij de thuiszorg, het betreft bijna uitsluitend vrouwen. Enkele jaren terug hebben wij allemaal een certificaat behaald om werkzaam te kunnen blijven in de zorg. Die kwaliteit wordt nu weggegooid, ‘kapitaalvernietiging’ heeft dat. Vorig jaar zijn sommigen van ons al teruggezet van Thuishulp B naar Thuishulp A. En nu dit.

En het werk is al zoveel verslechterd. We hebben geen contact meer met elkaar, er is namelijk geen planningsoverleg meer. Je weet niet wie er jouw cliënten overneemt als je ziek bent. Je voelt je als Remi, ‘Alleen op de wereld’. Alles is zo verzakelijkt. Het contact met de cli:enten is nog waardevol, maar alles er omheen is afgebroken. Mensen krijgen steeds iemand anders, het spotje van de SP klopte. De bureaucratie is een groot probleem, cliënten krijgen heel laat de afrekening van het administratiekantoor. Mensen worden gedwongen in het woonzorgcomplex van de andere thuiszorgorganisatie Land van Horne zorg af te nemen, men kan niet kiezen en verliezen hun vertrouwde hulpen.
Klachten indienen? Werkt niet. Je hebt daar geen tijd voor, het is te moeilijk, je weet niet waar je moet zijn, men is afhankelijk en dus bang, ouderen en gehandicapten durven niet.

We weten ook niet op wie we boos moeten zijn. De thuiszorgorganisatie, de politiek, de gemeente, ‘den Haag’? Iedereen zal vast wel zijn best doen, maar wij merken er niets van, en we krijgen van niemand duidelijkheid.

Die onzekerheid over ons lot is heel erg. Wij worden ‘gepusht’ om te tekenen voor een lagere loonschaal. Bangmakerij door de organisatie: ‘teken maar anders heb je straks niets’. Zo gaat men met ons, trouwe werknemers, om. Er zijn al collega’s die hebben getekend, kunnen die nog terug?
Wij zijn loyaal naar onze cliënten die van ons afhankelijk zijn, wat ons voor een duivels dilemma plaatst. We staken niet, want dan zijn onze cliënten de dupe. Onze cliënten merken dus niet hoe er met ons wordt omgesprongen.

Dames en heren, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan nooit bedoeld zijn om te bereiken dat ouderen en gehandicapten die zorg nodig hebben minder uren en minder kwaliteit zorg krijgen. De Wmo zou ook goed moeten zorgen voor mensen die zorg geven, zoals wij. Het is ook heel vreemd dat de gemeenten Nederweert en Leudal wél een juist tarief hebben, en de gemeente Weert niet. Willekeur dus. Volgens ons moet u stoppen met aanbesteden en marktwerking. Dit gaan ten koste van de mensen, cliënten en medewerkers. Dat mag niet.

Onze oproep aan u: Wilt u er alles aan doen om te voorkomen dat de kwaliteit van de zorg in onze gemeente verslechterd en dat onze arbeidsvoorwaarden worden verlaagd?

Wij vernemen graag op korte termijn uw reactie.

Namens de thuishulpen van de Thuiszorg Midden-Limburg,

Lenie, Jenny, Annie, May, Marjolein en José,
Comité ‘stop uitverkoop thuiszorg Weert’

Correspondentie-adres:
Tichelveld 71
6031 GM Nederweert

Bezorgdheid thuiszorgmedewerkers groot
SP: ‘Geen afbraak arbeidsvoorwaarden thuiszorgmedewerkers’
website van het comité Stop uitverkoop thuiszorg Weert

U bent hier