h

SP: Gemeente pakt problemen ouderen- en gehandicaptenzorg niet aan

18 januari 2008

SP: Gemeente pakt problemen ouderen- en gehandicaptenzorg niet aan

De zorg ìs geen markt!Een jaar na de invoering van een nieuwe Wet voor het gemeentelijk welzijnsbeleid voor gehandicapten en ouderen, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is er nog geen zicht op verbetering voor de klanten van bijvoorbeeld de thuiszorg. De SP is teleurgesteld in wethouder Coolen. De SP: “De wethouder praat veel, onderzoekt veel en maakt veel plannen, maar lost de problemen niet op.” De zorgbehoevenden en het personeel staan daarmee in de kou.

“Het is natuurlijk prima dat mensen en instanties betrokken worden bij de uitvoering van het beleid. Maar de gemeente doet er erg lang over. Het lijkt wel of er gedacht wordt `zolang we praten, hoeven we niks te doen`”, aldus SP-raadslid Rudy Nordhausen. In de tussentijd blijven de problemen in de uitvoering van de Wmo bestaan. “En dat terwijl de wet al vorig jaar ingevoerd is, de voorbereiding drie jaar geleden al is gestart en er dus straks twee jaar niks is gedaan aan de problemen van kwetsbare mensen”, volgens Nordhausen.

Volgens de SP stapelen de problemen in de Wmo zich op, vooral in de thuiszorg.

De SP ziet vooral heil in huisbezoeken door ambtenaren van de sociale dienst. Nordhausen: “Deze ambtenaren kennen de mensen al vaak, en kunnen de hulpbehoefte van mensen in zijn geheel bekijken, een totaal-plaatje. Echt zorg-op-maat, zoals het is bedoeld. Menselijk en sociaal beleid, met oog voor de cliënt.” Volgens de SP zijn niet de betrokken ambtenaren van het gemeentelijk Wmo-loket de schuld, maar de wethouder en de gemeenteraad die politiek verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.

Wethouder Coolen gaf deze week in de commissievergadering aan dat er dat er weinig klachten zijn over het Wmo-beleid in Weert, en hij ziet net als de andere partijen in de gemeenteraad geen reden om tot verbetering van het beleid over te gaan. De SP vind dat niet verwonderlijk, onder andere omdat de gemeente alleen praat met ‘vertegenwoordigers van vertegenwoordigers’, en niet met de cliënten zelf, die niet lid zijn van een organisatie.

Nordhausen: “De wethouder snapt niet dat mensen niet snel klagen, simpelweg omdat ze niet durven, schaamte voelen of de weg niet weten. Ook legt hij keer op keer de verantwoordelijkheid bij de zorginstellingen. De gemeente moet juist zélf verantwoordelijkheid nemen en bij mensen op bezoek gaan."

Uitholling van de thuiszorg door WMO: voorkomen is beter dan genezen
Laat de SP weten wat uw ervaringen zijn met de WMO

U bent hier