h

Uitholling van de thuiszorg door WMO: voorkomen is beter dan genezen

1 maart 2007

Uitholling van de thuiszorg door WMO: voorkomen is beter dan genezen

Naar aanleiding van het artikel 'Kwaliteit van thuishulp uitgehold', van 23 februari in Dagblad de Limburger, maakt de de SP zich samen met de Limburgse patiënten- en seniorenorganisaties verenigd in 'Het Huis voor de Zorg', ernstig zorgen over de "uitholling" van de zorgkwaliteit. In het artikel wordt gesproken dat er vaker ongeschoolde werknemers dan voorheen worden ingezet.

De uitholling is het gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die vanaf 1 januari 2007 ingevoerd is. In Weert wordt deze wet echter pas vanaf 1 april 2007 uitgevoerd. Om in Weert problemen te voorkomen stelde de SP enkele vragen aan het college:


Aan College van B&W gemeente Weert
Betreft: schriftelijke vragen op basis van art. 40 RvO: WMO

Weert, 27 februari 2007

Geacht College,

Naar aanleiding van het artikel ‘Kwaliteit van thuishulp uitgehold’ van 23 februari in Dagblad de Limburger maakt de fractie van de SP zich, samen met de Limburgse patiënten- en seniorenorganisaties verenigd in Het Huis voor de Zorg, ernstig zorgen over de “uitholling” van de zorgkwaliteit vanaf 1 januari 2007. In het artikel wordt gesproken dat er vaker ongeschoolde werknemers dan voorheen worden ingezet.

Daar deze wet in Weert uitgevoerd zal gaan worden in april menen wij er goed aan te doen de volgende vragen aan u voor te leggen, omdat wij er van uitgaan dat voorkomen beter is dan genezen:

  1. De WMO is opgezet met de bedoeling om mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden. Door inzetten van simpelweg poetshulpen wordt de zelfstandigheid niet bevorderd. Deelt u deze mening?
  2. Kunnen de zorgverlenende instanties, waarmede Weert zaken gedaan heeft, aan de gemaakte (kwaliteits)afspraken voldoen?
  3. Mocht het in Weert ook fout gaan lopen, na april, bezit u dan controlemogelijkheden om de uitholling van kwaliteit te constateren en hier voor maatregelen te nemen?

Het is jammer dat de gemeente Weert deze slechte wet moet uitvoeren. Het blijft een lastige taak, maar we hopen op inzet voor maximale kwaliteit. Dan alleen zijn de burgers van Weert ermee gebaat.

Met vriendelijke groeten,

Rudy Nordhausen
Herman Beuvens
Fractie SP

U bent hier