h

SP blij met concessie België omtrent IJzeren Rijn

23 december 2007

SP blij met concessie België omtrent IJzeren Rijn

STOP de IJzeren Rijn!Vrijdag werd bekend dat België bereid is om te praten over alternatieven voor de IJzeren Rijn. Het land hield al jaren krampachtig vast aan een spoorverbinding over het bestaande historische tracé. Dat België nu bereid is te praten zorgt ervoor dat er ruimte komt om een echte oplossing te zoeken.

Eerder dit jaar wilde verkeersminister Eurlings tegen een meerderheid van de Tweede Kamer in geen onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van alternatieve tracés. Eurlings wilde zo de Belgen niet tegen het hoofd stoten. Nu de Belgen zelf deze concessie doen is dit bezwaar weggenomen. De SP hoopt dan ook dat er alsnog zo'n onderzoek zal komen.

Door een handreiking te doen moeten de Belgen niet denken dat Nederland nu zondermeer akkoord gaat met heringebruikname van de IJzeren Rijn. De politiek is nog steeds unaniem tegen heropening. Als het aan de SP ligt dan blijft dat ook zo.

Maar als de goederenverbinding er toch moet komen, dan alleen als er flinke aanpassingen gedaan worden aan het huidige tracé, of er moet een nieuw tracé komen. Nederland moet dan ook hoog inzetten om overlast voor mens en natuur tot een minimum terug te dringen. Ook zouden er voorwaarden aan verbonden kunnen worden zoals een verbetering van de Maaslijn tussen Venlo en Roermond gekoppeld aan de IJzeren Rijn, of in het geval van Weert, instellen van personenvervoer tussen Weert en Antwerpen.

´Doorbraak in conflict IJzeren Rijn´
SP: IJzeren Rijn, ‘not now, not ever, never’
'Roemer vraagt onderzoek alternatieven voor IJzeren Rijn'

U bent hier