h

SP: IJzeren Rijn, ‘niet nu, niet ooit, nooit!´

13 oktober 2007

SP: IJzeren Rijn, ‘niet nu, niet ooit, nooit!´

STOP de IJzeren Rijn!‘Nie nu, niet ooit, nooit!´ Dat was de toon van alle politieke partijen die deelnamen aan het IJzeren Rijn debat in november vorig jaar. Een unaniem nee tegen de goederenspoorweg tussen Antwerpen en het Ruhrgebied die Vlaanderen zo graag wenst. De SP blijft onverminderd vasthouden aan deze eis.

Maar in de politiek moet je verantwoordelijkheid durven nemen, en een noodscenario klaar hebben liggen mocht het onverhoopt, om welke reden dan ook, tóch tot heringebruikname van de IJzeren Rijn komen. Je moet nadenken over maatregelen die dan nodig zijn om de gevolgen van zo'n spoorweg zo klein mogelijk te houden. Er zullen flinke aanpassingen gedaan moeten worden aan het huidige tracé, of er moet een nieuw tracé komen. ‘Als het toch moet, kunnen we dat beter nu roepen dan dat België en Duitsland straks iets roepen en wij daarop geen invloed meer hebben’ zo liet PvdA-gedeputeerde Kersten gisteren in De Limburger weten.

Die mening is de SP ook toegedaan.

Maar de Weerter PvdA viel juist hierop de SP een tijdje geleden aan. Nadenken over oplossingen zou het unanieme ‘nee’ dat er onder de gemeenten, provincies en diverse andere organisaties langs het tracé bestaat, ondermijnen. Haar eigen gedeputeerde krijgt blijkbaar (nog) niet dezelfde repliek.

Zo vindt de SP dat een door de gemeente Weert geopperd nieuw tracé, langs de A2 om de stad heen, meer problemen met zich meebrengt dan het oplossingen biedt. De mogelijkheden voor nieuwe tracés ver weg van Weert zoals een nieuwe spoorlijn langs de A67 (de snelweg Antwerpen – Eindhoven – Venlo), of een spoorlijn door het smalste deel van Nederland bij Sittard moeten goed onderzocht worden, maar het is niet eerlijk om ze bij voorbaat al als dé ideale oplossing te presenteren. ‘Alles is goed, zolang het maar niet door Weert gaat’. Dat is kortzichtig en opportunistisch. Het zou namelijk zomaar kunnen dat de problemen die de IJzeren Rijn met zich meebrengt afgeschoven worden op andere steden of regio’s. De regering, waar ook de PvdA deel van uitmaakt, was trouwens tegen zo'n onderzoek.

Het voorstel dat gedeputeerde Kersten gisteren in de Limburger deed is een goede aanvulling op de discussie over een ‘noodscenario’. Mits er ook goede maatregelen genomen worden tegen schade in het natuurgebied de Weerter- en Budelerbergen en de diverse dorpen in midden Limburg langs het tracé, kan er best over deze oplossing gesproken worden, vindt de SP. Twee jaar geleden stelde de SP ook al zoiets voor. Ook zouden er voorwaarden aan verbonden kunnen worden zoals een verbetering van de Maaslijn gekoppeld aan de IJzeren Rijn, of in het geval van Weert instellen van personenvervoer tussen Weert en Antwerpen.

Maar overeind blijft, nogmaals, dat ook de SP het liefste helemaal geen IJzeren Rijn wil, en er alles aan zal doen om heringebruikname tegen te houden.

 

'Provincie: dubbele maaslijn gekoppeld aan IJzeren Rijn'
'Roemer vraagt onderzoek alternatieven voor IJzeren Rijn'
'Geen studie ander tracé IJzeren Rijn'
Uit het archief: IJzeren Rijn door Weert? Onder de grond ermee!

 

U bent hier