h

‘Samen Zorg Huis’ Boshoven is geen wozoco

7 december 2007

‘Samen Zorg Huis’ Boshoven is geen wozoco

Voormalige OdaschoolBegin december werden er plannen gepresenteerd voor een ‘Samen Zorgen Huis’ op de locatie van de voormalige Oda-school (beter bekend als het witte schooltje tegenover de kerk in Boshoven). Hoewel dit een prachtig initiatief is, lijkt het erop dat er verwarring is ontstaan. Het Samen Zorgen Huis is namelijk geen woonzorg complex.

Het samen zorg huis is een uniek initiatief in Nederland. In het Samen Zorgen Huis zullen mensen die bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komen, kunnen revalideren. Dit onder begeleiding van vrijwilligers uit de wijk en professionals. Maar in tegenstelling tot de rest van de zorg zijn de professionals aanvullend, en niet leidend.

Mensen uit de wijk betrekken bij de verzorging van mensen en dat op een persoonlijke en kleinschalige manier, in de wijk. Uiteraard juicht de SP dit initiatief toe.

Voormalige Odaschool

Maar het is duidelijk dat het ‘Samen Zorg Huis’ geen woonzorgcomplex betreft. Dit beeld bestaat echter wel. Dat blijkt wel uit het bezwaar dat bewoners rond de voormalige Oda School maken ‘tegen eventuele plannen voor de bouw van een woonzorgcomplex (wozoco)’

Volgens de belangengroep Bereikbaar Woonzorgcomplex, die strijdt voor zorgwoningen voor de ouderen van Boshoven in de buurt van voorzieningen in deze wijk, doet de gemeente alsof het Samen Zorg Huis wel een wozoco is, en zo tegemoetkomt aan de wens van de Boshovenaren voor een wozoco in de wijk.

De belangengroep vindt dat de gemeente haar belofte voor een woonzorgcomplex in Boshoven wederom schendt. De belangengroep is het niet eens met het plan van de gemeente voor een woonzorgcomplex aan de Rietstraat, buiten de wijk, en zal zich daarom blijven inzetten voor zorgwoningen voor de ouderen van Boshoven, bij voorzieningen op Boshoven.

Voormalige Odaschool

Website van het Samen Zorgen Buro
Zorg voor mensen van Boshoven óp Boshoven!

U bent hier