h

Zorg voor mensen van Boshoven óp Boshoven!

9 januari 2007

Zorg voor mensen van Boshoven óp Boshoven!

De SP is verbaasd en verontwaardigd over het plan van B&W om het beloofde woonzorgcomplex voor Boshoven niet te bouwen op Boshoven.

De Weerter wijk Boshoven is een woonzorgcomplex beloofd in de wijk zelf. Hierin zouden voorzieningen komen voor met name ouderen en zorgbehoevenden. Heel goed, want het beleid van de overheid is er op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dan moet je voorzieningen dicht in de buurt hebben.

Het gemeentebestuur (B&W) heeft echter, met instemming (!) van de wijkraad en het ouderenplatform, besloten om 'omdat dat sneller te realiseren is' het complex niet op Boshoven te bouwen, maar aan de andere kant van de Eindhovenseweg, op Hushoven, in het nieuwe gebied Laarveld. Een slecht plan.

De partij Weert Lokaal heeft aanstaande vrijdag in het Kwintet op de Boshoverweg een bijeenkomst gepland voor wijkbewoners, om hun mening te laten horen.De SP zal hier ook aanwezig zijn en roept wijkbewoners op om ook te komen. Naar de mening van de partij moet er actie ondernomen worden om het complex alsnog in deze wijk van 8000 inwoners te realiseren.

Het motto van de SP: 'ZORG VOOR MENSEN VAN BOSHOVEN ÓP BOSHOVEN!'

De bijeenkomst is in buurthuis 'Het Kwintet' op Boshoven op vrijdag 12 januari om 19.30 uur. De bijeenkomst is georganiseerd door Weert Lokaal.

U bent hier