h

Parkeerplaats Kruispeelweg wordt niet gebruikt waarvoor bedoeld

29 november 2007

Parkeerplaats Kruispeelweg wordt niet gebruikt waarvoor bedoeld

Werkbezoek aan Kirkels afvalverwerkingZo’n twee jaar geleden er aan de Kruispeelweg, op de locatie van de toenmalige natuurijsbaan, een parkeerplaats aangelegd. Deze was nodig om de parkeerdruk op de parkeerplaats aan de IJzeren Man te verlichten. Nu blijkt dat die parkeerplaats voor heel andere doeleinden dan parkeren gebruikt wordt.

De SP in een brief aan het College;


Aan het college van burgemeester en wethouders
Kopie aan de gemeenteraad

Betreft parkeerplaats aan de Kruispeelweg

Weert, 28 november 2007

Geacht college,

In het najaar 2004 en voorjaar 2005 is er aan de Kruispeelweg, op de locatie van de toenmalige natuurijsbaan, een semiverharde parkeerplaats aangelegd. Deze was nodig om de parkeerdruk op de parkeerplaats aan de IJzeren Man te verlichten.
De kosten voor deze parkeerplaats bedroegen ruim € 92.000,00 waarvan voor de helft een Europese subsidie zou kunnen worden verkregen.

Nu, ongeveer 3 jaar later, ligt deze parkeerplaats er verlaten bij.

Wij hebben zelf deze parkeerplaats enkele malen bezocht en behoudens een service wagentje van het wijkteam, hebben wij daar nog nooit een geparkeerde wagen gezien. Zoals een van de omwoners aan de Kruispeelweg ook in een brief aan college en raad heeft geschreven: “er komen zeker niet meer dan 5 auto’s per week daar parkeren”.

Het is natuurlijk jammer dat er belastinggeld op deze manier is verspild maar nog veel erger is het naar onze mening dat omwonenden overlast ondervinden van activiteiten op deze parkeerplaats welke daar niet thuis horen: er wordt in drugs gehandeld en avonds /nachts vinden er met veel kabaal autoraces plaats.

Het lijkt er dus op dat niet het parkeren maar het dealen van de parkeerplaats aan de IJzeren Man naar de parkeerplaats aan de Kruispeelweg is verhuisd.

Een van de omwonende heeft al diverse malen de politie gebeld en heeft de lawaaimakers ook al eens persoonlijk erop aangesproken waarop hij, naar zijn zeggen, is bedreigd.

Naar aanleiding daarvan willen wij u de volgende vragen stellen:

  • Is het probleem bij de gemeente bekend?
  • Is het bij de politie bekend dat op deze parkeerplaats nog andere activiteiten plaatsvinden dan alleen maar sporadisch parkeren?
  • Bent u het met ons eens dat een parkeerplaats welke niet gebruikt wordt weliswaar verspilling is van belastinggelden maar dat, als zo’n parkeerplaats dan ook nog eens voor overlast voor de omwonenden zorgt, dit niet acceptabel is?
  • Is het college bereid te onderzoeken op welke wijze aan de overlast welke deze parkeerplaats de omwonenden bezorgt, een einde kan worden gemaakt eventueel door het weer afbreken van deze parkeerplaats?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie SP,

H. Beuvens, J. Tak

U bent hier