h

SP wil opnieuw aandacht voor veiligheid langs het spoor

13 augustus 2007

SP wil opnieuw aandacht voor veiligheid langs het spoor

 wakkervandeijzerenrijn.nlNaar aanleiding van een bijna-ongeluk in Tilburg met een goederentrein met gevaarlijke stoffen onlangs wil de SP opnieuw aandacht voor deze transporten die ook door Weert plaatsvinden. De colleges van Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond nemen reeds verantwoordelijkheid door een brandbrief naar minister Eurlings te sturen: geen treinen met gevaarlijke stoffen meer door steden

De SP wil dat het college van B&W van Weert zich aansluit bij deze brandbrief. Eind vorig jaar vroeg de SP ook al aandacht voor de ruim 8000 wagons met gevaarlijke stoffen die de komende jaren over het spoor dwars door het centrum van Weert rijden.

Een en ander staat in een brief die de partij aan het college van B&W stuurde:Weert 11 augustus 2007

Vragen ex art. 40 RvO met verzoek om schriftelijke beantwoording.

Betreft: vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor door Weert.

Geacht College,

Op 26 juli jongstleden is de gemeente Tilburg aan een ramp ontsnapt. Er vond daar een bijna-ongeluk plaats doordat een stoptrein nabij het station Tilburg-West bijna op een goederentrein met ketelwagons met brandbaar gas botste. Het scheelde slechts enkele meters!

Dit incident geeft aan dat het gevaar van ongelukken met goederentransporten met gevaarlijke stoffen zeer reëel is en continue onze aandacht verdient.

Mede naar aanleiding van dit ongeluk gaan de steden langs de Brabantroute: Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond een brandbrief naar minister Eurlings sturen: geen treinen met gevaarlijke stoffen meer door steden.

Op 10 december 2006 heeft de SP u in een brief al gewezen op de situatie in Weert. Ook door onze stad zullen de komende jaren jaarlijks meer dan 8000 wagons met gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door het centrum van Weert rijden.

Naar aanleiding van dit bijna-ongeluk in Tilburg en het grote aantal wagons met gevaarlijke lading dat jaarlijks door Weert rijdt, willen wij u de volgende vragen stellen:

  • Bent u bereid om, net als de colleges van de bovengenoemde steden langs de Brabantroute die hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun burgers in hun gemeente hebben genomen, over dit probleem een brief naar minister Eurlings te sturen?
  • Heeft de gemeente Weert een adequaat rampenplan ten aanzien van ongelukken met gevaarlijke stoffen over het spoor?
  • Op welke wijze zijn de burgers en met name de bewoners langs het spoor geïnformeerd over de gevaarlijke treintransporten die door Weert rijden?

Namens de fractie van de SP,

H. Beuvens, J. Tak

SP stelt vragen over veiligheid langs het spoor

U bent hier