h

Wethouder: wateroverlast Leuken wordt minder door waterpartijen

4 juli 2007

Wethouder: wateroverlast Leuken wordt minder door waterpartijen

wateroverlastIn de wijk Leuken is enige tijd geleden onrust ontstaan naar aanleiding van mogelijke wateroverlast door waterpartijen welke in het nieuwe plan Vrouwenhof zouden worden aangelegd. Dit leidde tot vragen van de SP aan het college. Ter informatie werd dit via een pamflet ook aan de bewoners van leuken kenbaar gemaakt.

In een antwoord geeft verantwoordelijk wethouder Sijben aa bekend te zijn met de wateroverlast op Leuken. Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds Leuken (gedeeltelijk) is gebouwd op een drassig terrein en anderzijds omdat de capaciteit van het riool niet overal op Leuken voldoende is. Daar wordt overigens wel een en ander aan gedaan.

Klachten zijn bij de gemeente wel bekend en dan met name betreffende het terrein van St. Job en de Leukerstraat. Bij de wijkraad zijn ook klachten uit de Achterstestraat bekend.

In het plan Vrouwenhof worden niet zozeer waterpartijen als wel waterlopen aangelegd. Waterlopen zijn vooral bedoeld om water snel(ler) af te voeren. Samen met de verbetering van het riool verwacht de wethouder dat de wateroverlast bij flinke stortbuien zal afnemen. Ook verwacht hij dat door dit plan de grondwaterstand in heel Leuken lager zal worden waardoor ook kelders en kruipruimtes droger zullen worden.

De nieuwe wet waterbeheer is bekend, er staat (volgens de wethouder)echter ook in deze wet dat oude situaties geen recht geven op claims bij de gemeente. Dat geldt alleen voor nieuwe situaties.

Zoals beloofd zal de SP ook de antwoorden van de wethouder per pamflet in de wijk verspreiden.

SP wil duidelijkheid over wateroverlast Leuken bij aanleg Vrouwenhof

U bent hier