h

Faisal Nasser biedt SP namens Tammuz geschenk aan

18 december 2006

Faisal Nasser biedt SP namens Tammuz geschenk aan

Faisal Nasser bood zaterdag op de partijraad van de SP het logo van de Irakese organisatie Tammuz aan. Het werd overhandigd aan SP voorzitter Jan Marijnissen en partijsecretaris Hans van Heijningen als beloning voor de solidariteit die de SP getoond heeft met het Irakese volk. Tammuz is een ongebonden organisatie die zich inzet voor vrede, democratie, mensenrechten en onafhankelijkheid in Irak.

Faisal Nasser overhandigd het geschenk aan Jan Marijnissen en Hans van HeijnignenFaisal Nasser overhandigd het geschenk aan Jan Marijnissen en Hans van Heijnignen

Nasser hield ook een toespraak voor de aanwezigen:

Beste partijgenoten,

U weet hoe een partij haar geloofwaardigheid en rechtvaardigheid verdient. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat komt voort uit de juiste standpunten, die op een goede analyse zijn gebaseerd. En dat heeft de SP gedaan.

Zij stond, wij allemaal stonden, tegen de oorlog in Irak. Wij allen waarschuwden tegen de gevaarlijke consequenties die een oorlog met zich meebracht. En dit is nu gebeurd in Irak. Het land staat op de rand van een ramp.
Tienduizenden Irakezen zijn vermoord, meer dan anderhalf miljoen burgers zijn gevlucht naar het buitenland en evenveel mensen zijn op de vlucht binnen Irak.
50% van de bevolking is werkeloos. De gewone burger zit ingeklemd tussen het vuur van terreur en sectarisch geweld enerzijds en het grove gedrag en het geweld van de bezetters anderzijds.

Er is een draagvlak tegen het sectarische geweld. Door de fouten van de bezetters is ruimte gegeven aan de sectarische milities. Het geweld dat gepaard gaat bij een confrontatie tussen twee milities past bij het doel van de terroristen en de aanhangers van Saddam om het politieke proces te belemmeren zich te ontwikkelen in de vorm van meer democratie.

In deze moeilijke situatie proberen democratische bewegingen invloed uit te oefenen.
Tammuz is één van de organisaties die zich inzet voor vrede en democratie, voor mensenrechten en onafhankelijkheid.

Op haar laatste conferentie, op 1 december jongstleden, heeft Tammuz uitgesproken dat zij haar dank wil betuigen aan de SP voor de steun die zij heeft gekregen. Als symbool en erkenning van dank biedt Tammuz haar logo aan. Het is een symbool van samenwerking voor vrede, democratie en mensenrechten. Namens Tammuz wil ik de SP dit geschenk graag overhandigen.

Faisal Nasser houdt zijn toespraak voor de aanwezigenFaisal Nasser houdt zijn toespraak voor de aanwezigen

U bent hier