h

Bewonerscomité 'Moesdijk' vraagt B&W om opheldering over plannen Roermondseweg

28 september 2006

Bewonerscomité 'Moesdijk' vraagt B&W om opheldering over plannen Roermondseweg

Géén weg langs de Moeselpeel!In een brief aan het college van B&W vraagt het bewonerscomité ‘De Moesdijk’ opheldering over de verplaatsingsplannen van de Roermondseweg naar de zuidzijde van het spoor. Het onlangs gevormde comité maakt zich grote zorgen over een nieuwe weg.

‘Al jaren vernemen wij uit de media en wandelgangen berichten betreffende plannen voor een mogelijke verplaatsing van de Roermondseweg door ons leefgebied. Telkens veroorzaken deze berichten grote onrust en als we navraag doen krijgen wij geen informatie.’aldus het comité in haar brief.

Het bewonerscomité werd twee weken geleden gevormd naar aanleiding van berichten in de media. De gemeente bleek de provincie verzocht te hebben onderzoek te doen naar de verkeerssituatie op de Roermondseweg en bracht uitdrukkelijk de wens voor verplaatsing van de weg naar voren.

Vooral de gebrekkige informatie vanuit gemeente en provincie stoort het comité. De SP stelde hierover onlangs ook al vragen aan het college.

De bewoners roepen de gemeente op tot een volledige informatievoorziening en een open dialoog over de plannen.

De brief van het comité aan het college:Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
t.a.v. het college van B&W

onderwerp: Besluit onderzoek nieuw tracé Roermondseweg N280 ten zuiden van de spoorlijn

Ref: PB2006045

Weert, 22 september 2006

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Als buurtcomité De Moesdijk, namens bewoners van de Koekoeksweg, Breijbaan, Gebleektesteeg en Spechtebaan, vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende:

Al jaren vernemen wij uit de media en wandelgangen berichten betreft plannen voor een mogelijk nieuwe Roermondseweg door ons leefgebied. Telkens veroorzaken deze berichten grote onrust en als we navraag doen krijgen wij geen informatie.

Vorige week werden wij onaangenaam verrast door het besluit van de gemeente Weert, medewerking te verlenen aan een onderzoek van de Provincie betreft de verkeersproblematiek N280 Weert-Roermond, waarin een alternatief tracé voor de Roermondseweg ten zuiden van de spoorlijn als dé oplossing voorgesteld wordt.

Wij zijn als buurt door de gemeente niet geïnformeerd over deze plannen en niet betrokken in de besluitvorming.

Nu worden wij achteraf geconfronteerd met een besluit dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor ons leefgebied, wat bekend staat als landelijk gebied van hoge landschappelijke waarde langs de Moeselpeel en Kootspeel. Door veel Weertenaren en bezoekers wordt dit unieke gebied gebruikt als een rust- en recreatiegebied.

Een nieuwe verkeersader door dit gebied is desastreus voor de natuur en de leefbaarheid.

Wij vragen u met klem ons alsnog te informeren betreffende uw plannen en ons volledige inzage te verschaffen. Een informatieavond op korte termijn zou gezien de nu ontstane onrust gepast zijn.

Bij deze willen wij u ook aanreiken dat wij als betrokken bewoners graag met u willen meedenken in een open dialoog.

Graag vernemen wij op korte termijn uw antwoord.

Hoogachtend,

Buurtcomité Moesdijk

SP bezorgd over plannen voor nieuw tracé Roermondseweg

Actiewebsite 'Geen weg langs de Moeselpeel'

U bent hier