h

Vragen over 'frunshopping'-werkbezoek

9 augustus 2006

Vragen over 'frunshopping'-werkbezoek

In de vakantieperiode werd de gemeenteraad uitgenodigd voor een werkbezoek aan het Belgische Arlon (Aarlen). De aanleiding voor het werkbezoek is het initiatief van twee projectontwikkelaars die een winkelcentrum willen bouwen op het Weerter bedrijventerrein Kampershoek-Noord. Over dit plan is ongerustheid ontstaan bij de Weerter winkeliers.

Aan het College van B&W en de gemeenteraad van Weert

Weert, 8 augustus 2006

Geachte raad, geacht College,

In de vakantieperiode werd de gemeenteraad uitgenodigd voor een werkbezoek aan het Belgische Arlon (Aarlen). De aanleiding voor het werkbezoek is het initiatief van twee projectontwikkelaars die een winkelcentrum willen bouwen op het Weerter bedrijventerrein Kampershoek-Noord. Over dit plan is ongerustheid ontstaan bij de Weerter winkeliers.
Toch zet het College het werkbezoek door, een zeer snel geformuleerde reactie op de eerste, vrij fundamentele kritiek vanuit de Weerter middenstand. Zeker het feit dat de reis wordt verzorgd door de initiatiefnemers en ook door hen is geïnitieerd, roept enkele vragen op, bijvoorbeeld wie de kosten van het werkbezoek betaald.

Voor het agenderen werd niet de gebruikelijke route via de agendacommissie gevolgd of afgewacht. De vraag is waarom? En waarom op zo een korte termijn?

Onzes inziens dient eerst te worden vastgesteld of er een reëel probleem is met het winkelaanbod in onze regio. Volgens de in dezelfde week gepubliceerde ‘retailvisie’ niet. Mocht er wel een probleem zijn, moet er eerst worden gesproken over mogelijke oplossingen.
Met andere woorden is het idee voor een FSC (frun-shopping center) een oplossing voor een eventueel probleem? Wanneer hier positief op zou kunnen worden geantwoord, kan een werkbezoek nuttig zijn. Dit nut zien wij vooralsnog niet, alhoewel wij graag creatief meedenken.

Om overtuigd te raken van nut en noodzaak van het initiatief hebben we overigens enige naslag op het wereldwijde web gedaan. Een kwartiertje ‘surfen’ leverde voldoende informatie op over het aanbod van winkels. Wij kunnen constateren dat het centrum in Arlon geen toegevoegd aanbod biedt ten opzichte van de Weerter binnenstad en omliggende kernen.

Meubelen en decoratie, Kleren en schoenen, Restaurant, Huishoudtoestellen, Drogisterij, Textiel, Videotheek, Supermarkt, Kinderverzorgingartikelen, Meubelen en decoratie, Kleren en accessoires, Keukens, Brico (‘Gamma’), Sportartikelen, Geschenkartikelen en decoratie,
Speelgoed, Binnenhuisinrichting

Bron: http://www.de-vlier.com/Commercial/Arlon.php?language=NL§ion=commercial&content=shops

Aangezien het College in een reactie aangeeft ‘te kunnen regelen dat er geen kledingzaken worden gehuisvest in het plan’, doet dat ons afvragen welke de middelen zijn die de gemeente heeft om te reguleren in het winkelaanbod, zeker wanneer de exploitatie (zoals in Arlon) wordt gedaan door de projectontwikkelaar.
Graag ontvangen wij op korte termijn een reactie van de partijen in de gemeenteraad op bovenstaand verhaal. Ook krijgen wij graag een reactie van het College, ruim voor de geplande datum van 28 augustus 2006.

Mocht het werkbezoek doorgaan zouden wij graag zien dat u ook aandacht heeft voor de negatieve gevolgen van de vestiging een dergelijk centrum in een gemeente. Dus niet alleen wat het oplevert, maar ook waar het ten koste van gaat.

Namens SP afdeling Weert,

HJH Beuvens

U bent hier