h

SP presenteert factsheet ammoniaktreinen aan gemeente Weert

7 augustus 2006

SP presenteert factsheet ammoniaktreinen aan gemeente Weert

Rood sein voor de ammoniaktrein!Door de binnenstad van Weert wordt jaarlijks 50.000 tot 100.000 ton gevaarlijk vloeibaar ammoniak via het spoor getransporteerd. Naar aanleiding daarvan heeft de SP Weert een factsheet ''De feiten over de ammoniaktrein Geleen – IJmuiden' geschreven en naar de gemeente gestuurd.

De fractie van de SP heeft bovendien ook nog een brief met vragen daarover naar het college gestuurd.

Er worden in ons land veel gevaarlijke stoffen getransporteerd zowel via de weg, over het water en via het spoor. Vervoer over het spoor is wel heel milieuvriendelijk maar spoorlijnen lopen altijd dwars door steden heen. Gebeurt er een treinongeluk met een transport van gevaarlijke stoffen dan kunnen de gevolgen heel ernstig zijn.

Factsheet 'De feiten over de ammoniaktrein Geleen – IJmuiden'

De vragen aan de gemeente:

Ammoniaktreinen door Weert

Aan het College van B&W van de gemeente Weert
Vragen ex art 40 RvO

Weert, 26 juli 2006

Geacht College,

LPG, chloor en ammoniak zijn de drie meest risicovolle stoffen die op grote schaal per spoor door Nederland vervoerd worden. Wekelijks rijden er enkele ammoniaktreinen vanuit DSM Geleen via Weert naar DSM IJmuiden. Voor ammoniak geldt hetzelfde als voor chloor: het is een zeer giftige stof die bij blootstelling onmiddellijk dodelijke slachtoffers maakt. De kans op een ongeluk mag klein zijn, maar de gevolgen zijn groot en een ongeluk is nooit uit te sluiten. Op 17 juni 2003 ontspoorde een ammoniaktrein bij Halfweg, in de buurt van Haarlem. Bij dit ongeluk ontstond in één van de wagons een scheur. Als toen een ammoniaklek was ontstaan, had dat in de regio honderden levens kunnen kosten. De vijf burgemeesters uit de IJmond zijn zich rot geschrokken en willen een einde maken aan de transporten door hun gemeenten. Het landelijke comité ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ stelt dat deze transporten overbodig zijn omdat productie en verwerking geheel in Geleen kunnen plaatsvinden, zodat bewoners langs het spoor niet onnodig aan de risico’s blootgesteld hoeven te worden. Daarom moeten de ammoniaktransporten stopgezet worden. De SP Weert steunt deze eis.
In het kader van deze actie wil de SP-fractie conform artikel 40 van het Reglement van Orde de volgende vragen stellen aan het College van B&W.
We verzoeken u om alle antwoorden van een toelichting te voorzien.
De SP-fractie verlangt schriftelijke beantwoording.

Vragen

 1. Is het uw college bekend dat in deze eeuw in Nederland al 5 ongelukken zijn gebeurd met treinwagons geladen met gevaarlijke stoffen, namelijk dat:
  • op 31 januari 2000 bij AKZO Delfzijl twee wagons met chloor buiten de rails zijn geraakt?
  • op 31 januari 2001 in Assen bij het instrumentenpaneel van een ammoniaktrein brand is ontstaan?
  • op 21 augustus 2002 in Amersfoort op het station in het hart van de stad een wagon met acrylnitriel lekte waardoor 7 mensen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis moesten?
  • op 17 juni 2003 in Halfweg een wagon van een ammoniaktrein is ontspoord?
  • op 11 juli 2006 in Hengelo enkele wagons van een chloortrein zijn ontspoord?
 2. Is het college zich bewust van de mogelijke gevolgen van een ramp met een ammoniaktrein en bent u voldoende voorbereid op een dergelijke ramp?
 3. Zijn gemeente en brandweer op de hoogte van de frequentie en tijdstippen van de transporten en de hoeveelheden ammoniak die door Weert vervoerd worden en is deze informatie niet noodzakelijk om snel en effectief te kunnen optreden?
 4. Zijn hulpverleningsdiensten en rampenbestrijding op de hoogte van de risico’s die zijn verbonden aan een ongeluk met een ammoniaktrein en zijn ze voldoende toegerust om snel en adequaat te reageren bij een groot ongeluk met een ammoniaktrein dat zich in enkele minuten kan voltrekken?
 5. Onderkent u dat u, in geval van een ongeluk met een groot lek, slachtoffers onder de Weerter bevolking niet kunt voorkomen?
 6. Bent u bereid om samen met de gemeentelijke overheden van alle andere gemeenten die op de route Geleen - IJmuiden liggen, de verantwoordelijke minister en staatssecretaris en na 22 november de dan te benoemen informateur, te benaderen om deze ammoniaktransporten te beëindigen?
 7. Bent u bereid om dit ook te doen naar de Provinciale overheid toe en bent u bereid om in beide gevallen hierin het initiatief te nemen?

Hoogachtend,

Namens de SP-fractie,

HJH Beuvens

U bent hier