h

SPeerpunten : Inbreng SP in informatieronde coalitie-onderhandelingen

15 maart 2006

SPeerpunten : Inbreng SP in informatieronde coalitie-onderhandelingen

Naar aanleiding van het verzoek aan alle partijen om hun belangrijkste punten op 1 A4 te zetten, hebben fractie en bestuur van de SP op woensdag 8 maart en donderdag 9 maart onderstaande speerpunten opgesteld en ingebracht bij het informatiegesprek met de informateurs van het CDA.

Als de SP in de coalitie komt moet de burger dat merken. Het roer moet om, conform de verkiezingsuitslag.

1 Woningbouw

Sociale huurwoningen mogen niet meer worden gesloopt. Renovatietoets verplicht.
Inzicht in daadwerkelijke realistische behoefte voor alle groepen en daarnaar bouwen. Dit jaar realiseren compensatie jongerenwoningen. Nieuwbouw minimaal 30 procent sociaal.

2 Sociale werkvoorziening

De Weerter gemeenteraad krijgt meer zeggenschap en toezicht op het sociale beleid van het sociale werkvoorzieningsschap ‘De Risse’. WGR aanpassen. Uitvoering 25 verbeterpunten SP.

3 Minimabeleid

Maximaal sociaal, huidig niveau minimaal handhaven. Ondersteuning voedselbank e.d. Bureaucratie bij minima tot het strikt noodzakelijke beperken. Full-time voorlichters. Wat op de plank blijft liggen komt ten goede van de mensen. Niveau voorzieningen WMO handhaven, minimumpakket, geen drempels, gemeente is de baas. Meer opleidingsbudget voor (nieuwe) werklozen. Geld en middelen voor starters.

4 Democratie en wijken versterken

Geen verder op afstand zetten van diensten. Forse uitbreiding ondersteuning WDR en JR. Wijk- en dorpsvisie (zoals DOP) binnen twee jaar voor alle wijken en dorpen. Wensenlijsten basis voor begroting. Wijkmonitor herhalen. Daadwerkelijke inspraak voor burgers en WDR aan het begin, vooraf, met verantwoording/uitleg en controle. Tjakka-aanpak in alle wijken en dorpen.
Betere, laagdrempelige bezwaarprocedure waarin recht wordt gedaan aan mensen.
Dienstverlening meer persoonlijk en ‘de gemeente is er voor de burger’-mentaliteit.

5 Klimaatbeleid en groen

Sterk verbeteren duurzaamheidsbeleid. Duurzaam inkopen. Duurzaam bouwen.
Open groene ruimte behouden. LOG niet voor bedrijven van buiten Weert. Geen diftar. Milieustraat gratis. Openbaar vervoer wijken en dorpen uitbreiden. Bewaakte fietsenstalling gratis.

6 Cultuur

De Bosuil krijgt beroepskracht en vijf jaar diepte-investering. Skateboardontmoetingsplek realiseren. Investering voor de bibliotheek voor modernisering en openstelling. Budget voor straatfeesten en multiculturele ontmoetings-activiteiten. Drie procent buitenspeelruimte in nieuwbouw.

7 Algemeen

Weert heeft een kritische lobby richting Den Haag en laat van zich horen.
Toelaten commissieleden-niet-raadsleden (van de lijst).
Verlagen vergoeding raadsleden en wethouders naar minimum.

Dit document in PDF

U bent hier