h

SP niet in coalitie

16 maart 2006

SP niet in coalitie

Kijk eens naar buiten!Woensdagavond hebben de zes partijen de resultaten van de informatieronde voor de coalitievorming besproken. De informateurs trekken uit de gesprekken die zij met alle partijen hebben gevoerd de conclusie dat de verschillen tussen de SP en de andere partijen te groot zijn om in de komende onderhandelingen te kunnen overbruggen.

Er is besloten in eerste instantie niet verder te onderhandelen met de SP, vanwege de verschillende standpunten over een aantal belangrijke onderwerpen. Zo wil de SP, in tegenstelling tot de andere partijen, onder meer: stoppen met het slopen van huurwoningen, meer bouwen naar behoefte, wijzigingen bij De Risse, meer zeggenschap voor burgers en ondersteuning van wijkraden, verbetering van het openbaar vervoer, snelle realisatie skateboardplek, professionele ondersteuning van de Bosuil en een ruimere openstelling van de bibliotheek.

Onderhandelaars Herman Beuvens en Paul Lempens zijn positief over het feit dat de SP serieus tegemoet is getreden door de informateurs. Dit is onder andere af te leiden uit het feit dat het informatiegesprek geen 1 maar 2 uur duurde. De SP’ers zijn echter wel teleurgesteld dat ze door de andere partijen zijn uitgesloten van deelname aan de coalitie.

Paul Lempens: “Het oude machtsblok CDA-PvdA (net geen meerderheid) is terug op zijn oude positie en een andere partij mag aanschuiven. Wij hebben altijd aangegeven dat de SP geen ‘aanschuifpartij’ is en bij deelname aan de coalitie als kleinste partij duidelijke harde eisen zou stellen. De kiezer heeft immers een frisse wind willen laten waaien. Helaas blijkt dat, ondanks dat de SP grootste winnaar is, niet mogeljik." De SP vindt dat de uitslag vertaald had moeten worden in een meer linkse koers van het Weerter stadsbestuur.
PvdA en SP zouden als grote winnaars met het CDA of Weert Lokaal een coalitie hebben kunnen vormen. Echter de conclusie van de informateurs na inhoudelijke vergelijking is dat “vanwege de inhoudelijke/programmatische verschillen met de andere partijen voor deze partijen samenwerking met de SP af valt”.

De SP zit dus de komende vier jaar niet in de coalitie. “Wij zullen echter doorgaan met de constructieve opstelling die we de afgelopen vier jaar ook steeds hebben getoond. Dat wil zeggen dat voorstellen worden beoordeeld naar inhoud en niet naar afkomst”, aldus de SP-onderhandelaars.

Zaterdag staat de SP op de weekmarkt in Weert. Dan kan iedereen deze uitkomst van de onderhandelingen bespreken met SP-ers. Woensdag heeft de SP haar ledenvergadering waar ook verantwoording zal worden afgelegd over dit resultaat.

De inbreng van de SP in de informatieronde [bericht]
De inbreng van de SP in de informatieronde [PDF]
Reageer op de weblog

U bent hier