h

Weert verdient beter!

22 december 2005

Weert verdient beter!

De Socialistische Partij laat zich leiden door drie centrale begrippen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Naar onze mening zijn deze pijlers onlosmakelijk verbonden met de menselijke beschaving en de vooruitgang. Ze zijn een voorwaarde voor een betere wereld en dus ook voor een beter Weert.

Wij willen een Weerter samenleving waarin de mens centraal staat. Wij willen dat de lusten en de lasten eerlijk verdeeld worden en dat iedereen, oud of jong, ziek of gezond, gelijke kansen krijgt. Omdat wij dat willen, hebben wij vaak kritiek op de huidige samenleving en de politiek. Naast stevige kritiek hebben wij ook goede alternatieven en werken we actief samen met iedereen die ook wil werken aan een beter Weert. We beperken ons daarbij niet tot de gemeenteraad. Daarom blijft dit actieprogramma ook niet beperkt tot de gemeenteraad..

De SP doet wat met haar idealen. We stellen daden. De SP is een actieve partij. Ons devies is: “Geen fractie zonder actie!”. Wij zijn vaak op straat en in de buurt. Daar luisteren we naar de mensen. We zitten dus niet alleen te vergaderen, in de gemeenteraad of in de raadscommissies.. Zo werken we, samen met de mensen in de stad, de wijken en de dorpen, aan een beter beleid. Mensen voelen zich zo meer betrokken. En betrokken mensen zijn een voorwaarde voor een betere gemeenschap. Die maak je immers niet met alleen regels en wetten.

In de achterliggende jaren hebben we bewezen dat deze aanpak succesvol is. Het geluid van de SP is duidelijk hoorbaar en herkenbaar in de Weerter politiek. Na de volgende verkiezingen willen we ons nog duidelijker laten horen. Binnen én buiten de gemeenteraad. En met meer dan 1 zetel in die raad.

Daarom: Stem SP en doe mee! Stem op de partij waar je ook na de verkiezingen nog wat aan hebt.

U bent hier