h

Commissie: bewoners Nieuwstraat krijgen andere passende woning op Fatima

8 september 2005

Commissie: bewoners Nieuwstraat krijgen andere passende woning op Fatima

Oud-FatimaDe raadscommissie Volkshuisvesting en wethouder Verheggen hebben op aandringen van de SP uitgesproken dat bewoners van de Nieuwstraat op Fatima niet gedwongen worden te verhuizen naar een andere woning buiten de wijk.
De sloop- en nieuwbouwplannen werden overigens door alle partijen, behalve de SP, gezien als een 'verrijking' voor de buurt. Mevrouw van Veldhoven, inspreker namens de huurders, sprak uit dat het voor de bewoners voelt als ‘wijken voor de rijken’. Daar waar nu betaalbare huurwoningen staan komen koopwoningen van 215.000 euro en duurder.

De problemen van de huurders op de Nieuwstraat waren door de SP geagendeerd. De commissieleden van de andere partijen antwoordden op het verzoek van de SP dat men snel duidelijkheid wil van Wonen Weert. Deze moet snel met de huiskamergesprekken over de individuele woonwensen starten en de mensen een oplossing bieden. Unaniem sprak men de opvatting uit dat waar er een wens is om op Fatima te blijven wonen, Wonen Weert een passende en betaalbare woning moet aanbieden.
De commissie was hoopvol dat de verhuurder net zo voortvarend aan het werk gaat als op de Spoorstraat.
Wethouder Verheggen meldde dat bewoners met klachten in deze altijd welkom zijn op zijn spreekuur. Hij zal de wensen dan bespreekbaar maken bij de verhuurder.

Door de SP werd bestreden dat de bewoners het ‘eens zijn’ met de plannen. Commissielid Paul Lempens: “Je kunt beter zeggen dat men zich er bij neerlegt, bij de sloop, wijs geworden van hoe de verhuurder is en hoe de gemeente die verhuurder volgt. Je kunt begrijpen dat je de moed in de schoenen zakt, want waar ligt nog je recht als huurder en het respect wat je van je verhuurder zou moeten krijgen.” In 2002 en 2003 is verkoop en renovatie steeds het uitgangspunt geweest, maar begin 2005 ligt er opeens een sloopbesluit. De sloopvergunning is ondertussen al aangevraagd en door de gemeente verleend, het bewonerscomité is niet geïnformeerd, er is nog geen sociaal plan voor de Nieuwstraat en er is nog geen gesprek gevoerd over de individuele woonwensen.

De SP betreurt het verloren gaan van betaalbare huurwoningen in een tijd van woningnood.

U bent hier