h

SP heeft genoeg van handelswijze coalitie

5 januari 2003

SP heeft genoeg van handelswijze coalitie

Het gedoe met het horecabeleidsplan komt de SP de strot uit. De coalitie moet zich niet langer laten gijzelen door de WAP en haar verantwoordelijkheid nemen voor fatsoenlijk bestuur in het belang van de burgers.

Afspraken
De coalitie-partijen houden zich volgens de SP niet aan de afspraken die eind november in de commissie Algemene Zaken zijn gemaakt. Alle fracties zouden hun randvoorwaarden indienen bij de burgemeester, die een daarop gebaseerd nieuw raadsvoorstel in februari in de commissie AZ zou laten behandelen.
'De coalitiepartijen presteren het echter om - later dan afgesproken - hun gekunstelde compromis te presenteren als het nieuwe raadsvoorstel en laten en passant weten dat op 16 januari een extra raadsvergadering moet plaatsvinden om het aan te nemen. De coalitie handelt hiermee in strijd met de afspraken in commissie AZ en laat zich weer van zijn arrogante kant zien', aldus een boze SP.

SP-voorstel
Woordvoerder Jan Tak: 'Als SP hebben we netjes op een positieve manier binnen 10 dagen gereageerd met onze duidelijke voorwaarden op hoofdlijnen. We spreken ons niet uit over bijzaken zoals de anderen want volgens ons zijn niet de sluitingstijden het probleem maar de bestrijding van de overlast en de handhaving van de openbare orde.'
Tak: 'De politiek houdt zich al jaren bezig met allerlei details, terwijl de politie als specialist zegt dat de overlast wordt teruggedrongen door het uitvoeren van het idee gespreide openingstijden. Wij als SP zeggen dat je dit idee dient te steunen, op zijn minst uitproberen. De vaststelling of de overlast merkbaar is teruggedrongen dient door de bewoners beoordeeld te worden, niet door de politie of de politiek. Dat is de kern van ons voorstel.'

De SP blijft achter haar voorwaarden voor het experiment staan en zal het voorstel steunen indien aan haar voorwaarden wordt voldaan. Maar dan moet wel de juiste weg gevolgd worden zoals afgesproken in AZ. De extra raadsvergadering van 16 januari heeft dan ook niet de instemming van de SP.

Arrogant
De socialisten hekelen de handelwijze van de coalitie-partijen die meerdere voorstellen van de oppositie hebben afgewezen, zoals tijdens de begroting een motie over de renovatie van de woningen op Oud-Fatima en nu met het passeren van de andere partijen tijdens het maken van een nieuw voorstel sluitingstijden. De partij noemt dit 'arrogante politieke spelletjes over de hoofden van de burgers' en weigert daar aan mee te doen.
De SP noemt de e-mail van het gemeentebestuur op kerstavond aan de bewonersorganisatie een zoveelste voorbeeld van slecht democratisch bestuur. 'Aan het eind van een jaar waarin veel gesproken is over dualisme, openheid en de politiek naar de burger brengen laat de Weerter coalitie andermaal zien dat ze daar geen boodschap aan heeft.'

Besluit
Voor wat betreft verdere besluitvorming vindt de SP het een goed voornemen om de WAP snel uit de coalitie te zetten. 'Op die manier kan de raad in meerderheid het horecabeleid vaststellen zonder dat de besluitvorming met hun geïsoleerde mening nog verder wordt geblokkeerd.'
De SP: 'Er zijn andere zaken die ook onze aandacht verdienen, zoals de huisvesting van Weerter daklozen in de 'kerststalstad'.'

De SP in haar brief aan de raad:


Aan de gemeenteraad
Van de Socialistische Partij

Betreft: Horecabeleid-soap

Weert, 5 januari 2003

De reacties van bewoners binnenstad, PvdA, CDA en D’66 gelezen hebbende wensen wij als SP nog een en ander op te merken. Het gedoe met het horecabeleidsplan komt ons namelijk behoorlijk de strot uit en de burgers ook. Er zijn andere zaken die ook onze aandacht verdienen zoals de huisvesting van Weerter daklozen in de ‘kerststalstad’.
De coalitie moet zich niet langer laten gijzelen door de WAP en haar verantwoordelijkheid nemen voor fatsoenlijk bestuur in het belang van de burgers.

Gebeurtenis 1
De bewonersorganisatie Binnenstad krijgt op kerstavond de vraag om voor 2 januari te reageren op een concept-voorstel vwb het horecabeleidsplan. Onmogelijk voor een vrijwilligersorganisatie en haast onvoorstelbaar gezien de voorgeschiedenis. Een zoveelste voorbeeld van slecht democratisch bestuur en voor de wijkraad aanleiding om op te stappen.

Gebeurtenis 2
In de raadscommissie Algemene Zaken is op 25 november een afspraak gemaakt. Alle fracties maken binnen tien dagen hun randvoorwaarden kenbaar voor het onderwerp sluitingstijden als onderdeel van het horecabeleidsplan. Deze dienen als basis voor een nieuw voorstel aan de raad dat de burgemeester zou maken en in februari in de commissie AZ zou laten behandelen.

Als SP hebben we netjes op een positieve manier binnen 10 dagen gereageerd met onze duidelijke voorwaarden op hoofdlijnen. We spreken ons niet uit over bijzaken zoals de anderen want volgens ons zijn niet de sluitingstijden het probleem maar de bestrijding van de overlast en de handhaving van de openbare orde.

De coalitiepartijen presteren het echter om - later dan afgesproken - hun gekunstelde compromis te presenteren als het nieuwe raadsvoorstel en laten en passant weten dat op 16 januari een extra raadsvergadering moet plaatsvinden om het aan te nemen. De coalitie handelt hiermee in strijd met de afspraken in commissie AZ en laat zich weer van zijn arrogante kant zien.

Wij blijven als SP achter onze voorwaarden voor het experiment staan en zullen het voorstel steunen indien aan onze voorwaarden wordt voldaan. Maar dan moet wel de juiste weg gevolgd worden zoals afgesproken in AZ. De extra raadsvergadering van 16 januari – waartoe wij overigens nog geen officieel verzoek hebben gezien - heeft dan ook niet onze instemming.

Gebeurtenis 3
In de raadsvergadering van 12 december werd een SP-motie over Oud-Fatima ingediend.
Het doel van de motie was om de mensen van Fatima te laten weten dat de problemen van slechte huisvesting niet nog eens 5 jaar blijven liggen, conform de uitspraken van alle partijen behalve de WAP (die zeiden niets) in de commissie RO van oktober. De motie spreekt uit dat de gemeente alle betrokken partijen voldoende gaat ondersteunen. Het door de VVD tegengeworpen argument ‘We willen BALANS niet voor de voeten lopen’ sloeg dus nergens op. Verheggen pruttelde ook tegen, reden voor de raadsleden van de coalitie om niet meer na te denken en om niet meer hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen zoals in het dualisme bedoeld. De conclusie luidt volgens ons dat de coalitie tegen een voorstel van de oppositie stemde enkel omdat het van de oppositie kwam.

Wij vinden het schandelijk en onverteerbaar dat de coalitie ook hier politieke spelletjes over de hoofden van de burger speelt.

Besluit
Aan het eind van een jaar waarin veel gesproken is over dualisme, openheid en de politiek naar de burger brengen laat de Weerter coalitie andermaal zien dat ze daar geen boodschap aan heeft. Mede om deze reden hebben wij afgezien van deelname aan de nieuwjaarsreceptie van dit gemeentebestuur.

De SP zal blijven werken en stemmen VOOR het belang van de Weerter burger en VOOR de inrichting van de Weerter maatschappij volgens onze uitgangspunten.
Dat is dus niet steun onthouden aan in onze ogen goede voorstellen van de oppositie of de coalitie.

Voor wat betreft verdere besluitvorming een goed voornemen:
Trap de WAP snel uit de coalitie. Op die manier kan de raad in meerderheid het horecabeleid vaststellen zonder dat de besluitvorming met hun geïsoleerde mening nog verder wordt geblokkeerd.

Wij spreken onze teleurstelling uit dat op lokaal niveau geen tussentijdse verkiezingen mogelijk zijn om partijen te kunnen corrigeren.

Paul Lempens
Jan Tak,

Socialistische Partij

U bent hier