h

Waarom niet stemmen?

25 februari 2002

Waarom niet stemmen?

Om een antwoord te vinden op de vraag waarom veel mensen niet gaan stemmen heeft de SP een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen een onderzoek gedaan onder deze niet-stemmers. De resultaten bevstigen dat er ook in de ogen van de mensen veel mis is in Weert.

Waarom dit onderzoek?
SP-lijsttrekker Paul Lempens: 'Omdat zo vaak door de politiek wordt geklaagd dat mensen niet meer naar de stembus gaan, wilden wij eens aan hen vragen waarom dat zo is. De beste antwoorden krijg je niet in een vergaderzaaltje maar bij de mensen thuis.'

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
De enquête werd gedaan door een tiental leden van de SP, in enkele buurten met een lage opkomst (Fatima, Boshoven Bloemenbuurt, Graswinkel). Zij belden des avonds aan en vroegen of de bewoner interesse had om mee te werken aan het korte onderzoek van de SP. In totaal zijn 214 personen ondervraagd, meer dan de helft daarvan gaf aan bij de komende verkiezingen op 6 maart te gaan stemmen. Aan iedereen is een uitspraak gevraagd over een tweetal stellingen. Een hoog percentage geeft overigens aan nog niet te weten of men gaat stemmen op woensdag 6 maart.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
Bij 32 procent van de niet-stemmers wordt als reden opgegeven dat men niet geïnteresseerd is in de politiek. 28% vond dat het andersom is; 'de politiek is niet in ons geïnteresseerd, ze doen toch wat ze zelf willen'. Dit is opvallend omdat de politiek vaak ook verwijten maakt aan de burger die niet meer gaat stemmen. Het komt dus blijkbaar van beide kanten en versterkt mekaar. Ook het merendeel van de redenen in de categorie 'anders' kan worden aangeduid als desinteresse van beide kanten.

Een deel komt met praktische bezwaren; 3% van de ondervraagden heeft grote moeite om te gaan stemmen vanwege het niet-mobiel zijn. Lempens: 'Zeker wanneer dit percentage zou gelden voor het hele electoraat, is dit een praktisch bezwaar waar iets aan gedaan moet worden. Mensen kunnen geruat met onze partij bellen wanneer men hulp nodig heeft bij het vervoer naar het stemburo. Telefoon: 544977.'
Een reden om niet te gaan stemmen is ook het gebrek aan informatie. Een aansporing aan de politiek om beter met de burger te communiceren. Overigens heeft 8 procent moeite een keuze te maken en gaat om die reden niet stemmen.

Een ruime meerderheid (61%) is het eens met de stelling dat thuisblijven in het voordeel is van de 'rijkere' buurten. 'Wij hebben dit uitgelegd als: buurten die beter gebruik maken van hun stemrecht, hebben daar voordeel bij' aldus de SP. 88% van de ondervraagden vindt dat mensen die niet gaan stemmen, later niet moeten zeuren.

Wat heeft de SP bereikt met dit wijkonderzoek?
De SP verwacht dat meer mensen na dit onderzoekje de weg naar de stembus weten te vinden. Ze hoopt met haar wijkbezoek en de vragen en stellingen een bijdrage te hebben geleverd aan een hogere opkomst. 'Onze partij zal geen nadeel hebben nu dat we ons weer hebben laten zien in de wijken,' zegt lijsttrekker Paul Lempens.

Bijlage: brief aan de wijkbewoners van Fatima, Boshoven en de Graswinkel die aangegeven hebben de resultaten van dit onderzoek te willen hebben plus een overzicht van de complete resultaten

Linktip: een bijzonder opinie-artikel van Jan Marijnissen uit 1999 waarin hij in de tweede helft van het stuk dieper ingaat op de achtergronden voor mensen om niet meer te stemmen (redenen van culturele aard en vertrouwen in de politiek).

De resultaten in een brief gepresenteerd aan de geenqueteerde bewoners.

Een opinieartikel van Jan Marijnissen

U bent hier