h

Het jaar 2012 uit het archief van de SP Weert

Risse medewerkers pikken het niet

Een rode draad in de geschiedenis van de SP in Weert is de inzet voor sociale werkvoorziening De Risse. 2012 begon met acties vanwege ontslagen. Door plannen van het kabinet Rutte 1 verloren hun zo’n 90 mensen in Weert hun baan. Mensen die moeilijk ergens anders aan de slag komen, de sociale werkvoorziening is juist voor hen bedoeld.

Er kwam veel verzet tegen de ontslagen. De SP kreeg steun van vele Risse-werknemers zelf, de ondernemingsraad, de PvdA, het Platform Gehandicapten Weert, de FNV en GroenLinks. Op 24 januari kwamen er honderdvijftig mensen naar het stadhuis in Weert om een vergadering van de commissie Welzijn bij te wonen waar de ontslagen werden besproken. 1750 handtekeningen werden aangeboden aan het gemeentebestuur. De wethouder gaf niet thuis. Geen beweging.

SP raadslid Paul Lempens spreekt de protesterende menigte toe in de hal van het Weerter stadhuis

Nadat een paar weken later het kabinet viel waren alle bezuinigingen van de baan. Het onderwerp werd 'controversieel' verklaard waardoor een nieuw kabinet er een beslissing over zou moeten gaan nemen. Helaas wilde het college van burgemeester en wethouders de ontlagen niet terug draaien in tegenstelling tot buurgemeenten zoals Roermond waar dat wel gebeurde.

Er kan niet altijd gewonnen worden maar de SP blijft strijden voor de Risse. Mensen in de sociale werkvoorziening zijn niet zielig. Het zijn wel mensen die recht hebben op onze solidariteit, waardoor ze net als iedereen een eerlijke kans hebben op werk, ondanks hun beperking. Mensen zijn immers niet gelijk maar wel gelijkwaardig. En kunnen bijdragen naar vermogen aan de samenleving is een menselijke waarde, van belang voor iedereen.

Opkomen voor monumentale bomen

Meerdere malen kwam de SP op voor het groen in Weert. De druppel die een al jaren vollopende emmer in 2012 deed overlopen was de verkeerde kap van enkele monumentale bomen aan de Louis Regoutstraat in januari. De SP had al te vaak 'sorry' en de belofte van beterschap gehoord en diende in de gemeenteraad een 'motie van treurnis' in tegen wethouder Litjens. Hoewel die motie niet gesteund werd waren ook andere partijen fel.

En het had resultaat. Toen een maand later, in februari, voor oude bomen op het industrieterrein De Kempen de zaag dreigde bond de gemeente in. Bomen kappen op het grotendeels lege nieuwe industrieterrein zou grotere percelen opleveren. Terwijl industriegrond in de crisistijd voor geen meter meer verkocht moesten er bomen bij voorbaat dood. En dat voor een stad die zich een half jaar later 'Groenste stad van Nederland' zou mogen noemen.

Foto: Stichting Groen Weert / onbekend

Oude eiken in industrieterrein De Kempen gered van de zaag

Maar de bomen bleven staan met de garantie dat ze bij toekomstige ontwikkelingen op het industrieterrein 'ingepast' zouden worden.

Leerlingenvervoer wordt wegbezuinigd

Ouders van leerlingen die les hebben aan het speciaal onderwijs trokken in 2012 aan de bel. Door bezuinigingen van de gemeente zouden hun kinderen niet meer naar hun speciale school gebracht worden tenzij dat ouders het zelf betaalden of ze zelf brachten.

Oneerlijk.

Omdat iedereen het liefste zou zien dat zijn of haar kind naar een normale school ging maar die keuze bestaat vaak niet. Doordat vervoer niet meer vergoed zou worden moesten moeders of vaders hun baan opgeven omdat ze anders hun kind niet meer naar school konden laten gaan.

De gemeenteraad stemde toch in met de bezuiniging. Inclusief het CDA dat niet wist met hoeveel schaamwoorden ze deze maatregel moest goedpraten.

Uiteindelijk hoefde de maatregel een paar weken nadat ze genomen was niet door te gaan vanwege een gunstige aanbesteding. Het leerling-vervoer ging naar een megabusbedrijf dat het goedkoper kon. Onduidelijk is nog steeds het lot van werknemers bij het lokale bedrijf dat het vervoer eerst uitvoerde.

Actievoerende Boshovenaren krijgen hun geluidsscherm

In september 2010 werd het rapport over de geluidsoverlast in Boshoven wordt aangeboden aan wethouder Kirkels

Er was ook groot succes. De actie voor een geluidsscherm langs de Ringbaan Noord in de Weerter wijk Boshoven kwam in november tot een goed einde. Nadat de SP in 2010 had vastgesteld dat veel mensen langs de weg last hadden van geluid werd er een buurtenquête gehouden waaruit een buurtcomité voortkwam. Met steun van de SP en de wijkraad kreeg dit comité een voet aan de grond en kwam het college van Burgemeester en Wethouders met het voornemen om een geluidsscherm of wal aan te leggen langs de Ringbaan Noord.

Tot twee keer toe probeerde de PvdA in de gemeenteraad roet in het eten te gooien. Als ware boekhouders werd er doodleuk tijdens de raadsvergadering verteld dat men via luchtopnamen van GoogleEarth had gezien dat het wel mee moest vallen met die overlast. De huizen lagen ver genoeg van de weg af. De SP, die bij ieder huis in de buurt lang was geweest wist wel beter en was furieus.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

File op de Ringbaan Noord. De huizen op de achtergrond zijn in het volgend jaar verlost van geluidsoverlast.

Gelukkig steunde een overgrote meerderheid van de gemeenteraad de aanleg van een geluidsscherm. Vanaf 2013 kunnen de mensen weer rustig slapen en in hun achtertuin zitten. Ook langs de nabijgelegen Eindhovenseweg worden er maatregelen genomen. De maximum snelheid is verlaagd van 70 naar 50 en er komt geluidsarm asfalt. Hetzelfde geldt voor de Suffolkweg waarover de gemeente in gesprek gaat met de provincie.

Tweede kamerverkiezingen

Op 21 april viel het kabinet Rutte I van VVD, CDA en Geert Wilders. Op 23 april had de SP een buurtbezoek gepland. De SP gaat vaker huis aan huis langs de deuren om te vragen wat er leeft in de buurt, ook als er geen verkiezingen zijn. Maar nu kwamen de verkiezingen naar de SP toe. Bijna letterlijk.

Foto: Onbekend / SP Weert

De campagne begon al twee dagen na de kabinetsval. De SP in de buurt

De SP was geruime tijd de populairste partij van Nederland en leek een serieuze kandidaat voor regeringsdeelname. Maar na een stormachtige opmars nam de PvdA in de laatste weken voor de verkiezingen in september deze positie over. Niet de SP en de VVD, maar de PvdA en de VVD waren de grote winnaars. Het kabinet dat door die laatste twee gevormd werd bleek al snel een verstandshuwelijk.

De SP bleef precies even groot als ze was tijdens de vorige Kamerverkiezingen. Ook in Weert. 13% van de stemmen in 2010, 13.4% in 2012. De SP werd daarmee de vierde partij in Weert na grote winnaar VVD, en na PvdA die minder won en de PVV die fors verloor. 3692 Weertenaren stemden op de socialisten.

Groeiende invloed in de gemeenteraad en daarbuiten

De enigzins teleurstellende verkiezingsuitslag had geen invloed op het lokale activisme in Weert. Er werden veel 'kleine' successen behaald in 2012. Maar daarmee niet minder bijzonder. Het waren vaak successen die enkele jaren geleden nog ondenkbaar leken. Stuk voor stuk een teken dat de invloed van de SP in Weert groeit, zowel binnen als buiten de gemeenteraad.

Op initiatief van de SP werd niet gesneden in het minimabeleid van de gemeente, het comité wateroverlast Boshoven zou voortaan aan tafel zitten bij de gemeente als er gesproken werd over oplossingen van waterproblemen, de bezuiniging op hulp bij thuisadministratie door de Weerter maatschappelijke organisatie Punt Welzijn ging niet door, de groenstrook tussen woningen aan de Kazernelaan en industrieterrein kanaalzone II werd niet volgebouwd, de huishoudinkomenstoets voor minima werd stopgezet, een onoverzichtelijk kruispunt in kantorenpark Centrum Noord werd op initiatief van de SP verbeterd, het wegbezuinigingen van verkeersveiligheid werd door de SP en de VVD teruggedraaid, er kwam een rem op geld en steun voor het bureaucratische regiofonds GOML, een gratis levensbewijs voor buitenlandse pensioengerechtigden en het Weerter ‘opschoonteam bestaande uit verslaafden die hun leven proberen te beteren werd niet wegbezuinigd.

Ook in rijkere buurten staat de SP voor de mensen en het groen: Een groene buffer tussen wonen en industrie blijft bestaan.

De SP wil die lijn vasthouden. Het is daarom ook niet voor niets dat er eind 2012, al anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, al begonnen werd met allerlei voorbereidingen. Een groeiende invloed zou wel eens meer zetels in de Weerter gemeenteraad kunnen gaan betekenen, een nieuwe doorbraak. De partij wil daar klaar voor zijn.

Poort van Limburg

Vanaf 2004 wensten veel verenigingen in Weert een vervanging voor het zalencomplex Poort van Limburg in het centrum van de stad dat in dat jaar sloot. Een mening die politiek ook gedragen werd en plannen werden gemaakt. Meer dan dat, niet alleen voor zalen ook maar voor kantoren en appartementen. Door blunders en door de crisis begon het er gaandeweg slechter uit te zien. Huurders voor het kantorencomplex trokken zich terug het uitbaten van het zalencentrum bleek moeilijk. Kosten stegen, risico's voor de gemeente namen toe. Oorspronkelijk was de SP voor het zalencomplex maar de gemeente trok teveel naar zich toe.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Raadsleden op bezoek in het in aanbouw zijnde zalencomplex, april 2012.

In 2012 was de maat vol en stemde de SP niet langer in met nog meet geld naar het zalencomplex. De gemeenteraad werd in december gevraagd om 2,1 miljoen euro uit te geven zodat de zalen afgebouwd konden worden. Een onverantwoord risico, een kerstcadeautje aan de beoogd uitbater en niet uit te leggen aan al die verenigingen en instellingen die net pijnlijke bezuinigingen hadden ondergaan.

In 2013 volgt een onderzoek naar mogelijke fouten die door burgemeester en wethouders, de ambtenarij en zelfs de gemeenteraad in deze hele zaak zijn gemaakt.

Acties thuiszorg

2012 eindigde met thuiszorgacties voor de deur. Het kabinet Rutte II wil niet eens het mes zetten in de thuiszorg, het wil de thuiszorg helemaal wegbezuinigen. Onder de kerstboom worden de eerste acties voor 2013 voorbereid. Een jaar waarin een nieuw kabinet met daarin de PvdA Nederland sociaal op de schop gaat nemen. Ook in 2013 zal de SP weer hard nodig zijn.

Foto: SP / SP

Weerter thuiszorgprotest in Den Haag in 2008, in 2013 weer in de bres?

 

U bent hier