h

Het jaar 2011 uit het archief van de SP Weert

Géén IJzeren Rijn!

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Emile Roemer in 2007 op werkbezoek langs de IJzeren Rijn route

Begin januari was er goed nieuws over de IJzeren Rijn; de spoorlijn wordt niet opnieuw in gebruik genomen. Althans niet in de eerstvolgende twintig jaar. Vlaanderen drong al sinds het begin van de eeuw,  op initiatief van Antwerpen en haar haven, aan op het opnieuw in gebruik nemen van de oude spoorlijn. Een Belgische Betuwelijn door Weert waar de SP zich, later gesteund door de gehele Nederlandse politiek, al vanaf het begin tegen verzette. De SP hoopt dat het langdurige uitstel uiteindelijk tot afstel leidt.

Een moeilijk jaar voor de raadsfractie

Foto: Marcel Göertz / SP Weert
In maart moest fractievoorzitter Herman Beuvens onverwacht stoppen als raadslid vanwege gezondheidsproblemen. "Mijn lichaam heeft signalen afgegeven dat ik het wat rustiger aan moet gaan doen en die signalen wil ik niet negeren." Aldus Beuvens die sinds de verkiezingen van 2006 raadslid was en sinds december van dat jaar ook fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in 2010 was de 72-jarige inwoner van Boshoven nog lijsttrekker. De partij wist onder zijn leiding haar drie zetels in Weert te behouden. Hermans opvolger werd de 25 jarige Jeroen Goubet die in 2009 en 2010 ook al namens de SP raadslid was geweest

Een half jaar na het vertrek van Herman Beuvens zag ook raadslid Jan Tak zich genoodzaakt om te stoppen. Tijdgebrek om privéredenen was de reden voor zijn moeilijke beslissing. Jan Tak stond bij vriend en vijand bekend als het ‘geweten’ van de Weerter gemeenteraad die met een grapje of een leuke anekdote de lachers op zijn hand kreeg. Maar het was altijd humor met een boodschap, om zware onderwerpen wat luchtiger te maken of om keiharde kritiek te geven op dingen die niet goed gingen.

Als afscheidskado kreeg Jan een heus boek gepresenteerd waarin door de Weerter SP alle columns die hij door de jaren heen voor het wijkrantje ‘Fatima Contact’ schreef gebundeld waren. Tak werd opgevolgd door de 27 jarige Bert Peterse.

Het afscheid van Herman en Jan van de gemeenteraad betekende uiteraard geen afscheid van de SP. Beiden zetten zich nog steeds in voor de partij. Zo wordt door de nieuwe raadsfractie nog regelmatig van hun kennis gebruik gemaakt.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Jan Tak neemt zijn boek in ontvangst

Bezuinigen, meer bezuinigen en nog meer bezuinigen

Ondanks de wijzigingen in de SP-raadsfractie moesten er toch grote beslissingen worden genomen. Het jaar 2011 stond in het teken van bezuinigingen. Door de economische crisis kregen de gemeenten fors minder geld van de landelijke overheid.

De SP was op zich best tevreden over de manier waarop alle bezuinigingen tot stand kwamen. De ambtenaren maakten een soort van catalogus met daarin 194 uiteenlopende zaken waarop bezuinigd kon worden. Vervolgens konden partijen aangeven waar hun voorkeur naar uitging, en waar absoluut niet op bezuinigd zou mogen worden. Slechts 34 bezuinigingen waren voor de SP niet bespreekbaar, vooral op het gebied van welzijn, onderwijs, sociale zaken, zorg, veiligheid en volkshuisvesting.

Het aantal van 34 dingen waarop niet bezuinigd zou mogen worden was trouwens het kleinste aantal van alle partijen. Hoezo de SP als tegenpartij?

En de SP was ook de enige duidelijke partij. Andere partijen in de gemeenteraad wilden in de aanloop naar het moment waarop de keuzes gemaakt moesten worden, tijdens de begroting, bezuinigingen uitstellen. De SP kwam met een alternatieve begroting om te laten zien dat sociaal ook haalbaar en betaalbaar kan. Het meest gedurfde voorstel was het eerlijker innen van de gemeentelijke riool- en afvalstoffenheffing waarbij huurders er ongeveer 450 euro op vooruit zouden gaan en ook woningeigenaren tot 250.000 euro profiteren. De raad steunde de SP niet.

En hoewel het beleid van VVD, CDA en Weert Lokaal niet altijd even kil en rechts was, waren toch veel keuzes niet die van de SP. Ook in de komende jaren blijft de SP hard nodig om Weert sociaal te houden.

Foto: onbekend / Gemeente Weert

De gemeenteraad van Weert

De Moeselpeel gered!

In 2011 was het erop of eronder voor de Moeselpeel. De jarenlange strijd vóór het behoud van het unieke drassige natuurgebied vlak ten zuidoosten van Weert, eindigde in een klinkende overwinning. De N280, de provinciale weg tussen Weert en Roermond wordt niet pal langs het natuurgebied verlegd. Samen met buurtbewoners, verenigd in buurtcomité Moesdijk, diverse groene verenigingen, ondernemers van het nabijgelegen industrieterrein en later ook GroenLinks werd er actie gevoerd om de aanleg van het zogenoemde ‘zuidtracé’ te voorkomen. Ook in 2011 nog door diverse keren een wandeling in het gebied te organiseren.

Foto: Nicole Peeters / SP Weert

Wandeling langs de Moeselpeel eind augustus

In januari lag er een rapport van de provincie met daarin verschillende varianten om de weg tussen Weert en Roermond aan te passen. Het zuidtracé kwam hierin nog naar voren, maar niet meer zo sterk als in eerdere onderzoeken. Het rapport liet in cijfers zien dat de aanleg duur zou zijn, en er op het gebied van doorstroming en economische ontwikkeling voor Weert nauwelijks tot geen voordelen waren. Een teken dat het tij keerde? Daar leek het in mei wel op.

Want toen sprak de Weerter gemeenteraad zich uit en verwees het zuidtracé definitief naar de prullenbak. Unaniem. Ook het college van B&W zag niets meer in de nieuwe weg, waarop de provincie besloot het zuidtracé te schrappen uit alle vervolgstappen.

Als alternatief wordt de bestaande N280 in Weert opgeknapt, samen met het aangrenzende industrieterrein. Iets waar de SP altijd al voor pleitte. Actievoeren werkt!

Spoorwegovergang N280

Nog meer successen!

En actievoeren bracht nog meer successen. Veel acties die in de voorgaande jaren door de SP waren ingezet kwamen tot een succesvol einde. Zo beloofde de gemeente in mei maatregelen tegen geluidsoverlast langs de Eindhovenseweg en Ringbaan Noord. Of er schermen, wallen of iets anders komen was eind 2011 nog niet bekend, maar wel dat de maatregelen zo snel mogelijk na en als het even kan tegelijk met het aanpassen van de rotonde op de plek waar de wegen elkaar kruisen, gebouwd worden.

Foto: SP Weert / SP Weert

Comité geluidsoverlast Boshoven

Ook voor leerlingen van middelbare school Het College was er succes. De bus ging weer langs hun school rijden. Begin 2011 verhuisde het College (voorheen Bisschoppelijk College) naar een nieuw schoolgebouw in sportpark Sint Theunis. Buslijn 178, waarvan veel Budelse leerlingen gebruik maken, bleef echter langs het oude lege schoolgebouw aan de Kazernelaan rijden. Met als resultaat dat de leerlingen een flink eind moesten lopen. Busvervoerder Hermes uit Noord Brabant, die de lijn verzorgt, wilde van anderhalve minuut omrijden niets weten. Maar na druk van ouders, de school, de SP en later ook de bredere Weerter en Cranendonckse politiek ging de busmaatschappij in november om. Weer succes!

Zorgen over de toekomst

Maar 2011 werd toch vooral afgesloten met zorgen over de toekomst. Zorgen over de bezuinigingen die in 2012 pas voelbaar zullen worden. Ondertussen had de gemeenteraad een reeks hoofdpijndossiers nog lang niet opgelost. Zoals het steeds maar duurder wordende zalencomplex Poort van Limburg, asociale bezuinigingen op de zorg die de landelijke overheid op de gemeentes afwentelt, het storten van vervuild slib in de Weerter zandwinning, de huisvesting van de Montessorischool in Laarveld, enzovoorts.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

SP Statenlid Ben Rewinkel bezoekt de zandwinning in Weert eind november

Ook in 2012 dus weer werk aan de winkel voor de SP om Weert leuk en sociaal te houden!

 

U bent hier