h

Het jaar 2010 uit het archief van de SP Weert

Gemeenteraadsverkiezingen: SP fier overeind in rechts geweld.

De eerste maanden van 2010 stonden voor de SP voor een groot deel in het teken van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Na acht jaar in de gemeenteraad ging de SP ondanks tegenvallende landelijke peilingen opnieuw voor winst.

Foto: Marcel Göertz / SP Weert

Twee initiatieven van de SP in de campagne waren al meteen een succes. De digitale stemwijzer kwam online en de serie politieke cafés, georganiseerd samen met de andere Weerter, partijen werden druk bezocht. Ook werden  er weer als eerste verkiezingsposters geplakt en was de SP regelmatig op de markt en in de wijken te vinden.

De verkiezingsuitslag was voor de SP een opluchting. Waar de SP in het land op veel plaatsen verloor werden in Weert de drie raadszetels behouden! Een prestatie temidden van rechts geweld. De VVD (van vijf naar negen) en D66 (van één naar twee) zagen hun raadszetels verdubbelen. De rest van de partijen, CDA, Weert Lokaal en vooral de PvdA verloren. Groen Links kwam niet in de raad.

Foto: Onbekend / SP Weert

Lijsttrekker Herman Beuvens deelt nieuwjaarswensen uit in winkelcentrum De Munt

In totaal haalde de SP 2052 stemmen (9.69 procent) tegenover 2799 stemmen (12,56 procent) in 2006. In Fatima werd de SP zelfs de grootste partij en in Boshoven na de succesvolle wateroverlast actie op een haar na de grootste.

Herman Beuvens, Jan Tak en Paul Lempens werden met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Na teleurstellende coalitieonderhandelingen die niet over inhoud maar over 'gevoelens uit het verleden' van VVD wethouder Kirkels jegens de SP gingen, kwam de SP in de oppositie terecht. Weert kreeg een rechtse coalitie van VVD, CDA en Weert Lokaal.

Geen sloop seniorenwoningen Heidehof.

Eind januari maakte Wonen Weert bekend de seniorenwoningen aan de Heidehof in Altweerterheide niet te zullen slopen. In plaats daarvan kwam er groot onderhoud. Voor de bewoners betekende het een eind aan jarenlange spanning en onzekerheid.

Als sinds 2006 pleitte de SP samen met de bewoners voor onderhoud en geen sloop, het laatst nog in november 2009. Renovatie en groot onderhoud is beter voor de sociale samenhang en goedkoper dan domweg slopen. Met het resultaat bewijst de SP dat ze nog steeds de partij voor de huurders is.

Na dit succes sloeg de SP ook de handen ineen met bewoners van soortgelijke woningen elders in de gemeente, zoals in Swartbroek, om te pleiten vóór onderhoud.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De SP op onderzoek uit in Swartbroek

Erop of eronder voor het nieuwe stadhuis.

In 2010 was het erop of eronder voor het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel. Even leek het erop dat belangrijke beslissingen, over de aanbesteding, in de laatste vergadering van de oude gemeenteraad zouden worden genomen. Maar die vergadering zou plaats vinden na de verkiezingen amper twee dagen voorde installatie van de nieuwe raad! Doordat zoals zo vaak in dit hoofdpijndossier de stukken niet op tijd klaar waren werd de beslissing uitgesteld en regeerde de oude raad niet over haar graf heen.

In april probeerden de SP en D66 nog één keer een onderzoek voor elkaar te krijgen naar een nieuw stadhuis op een andere locatie, namelijk in Centrum Noord bij de Stadsbrug.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Herman Beuvens op een alternatieve locatie voor het stadhuis naast de Stadsbrug

Maar het mocht niet baten. In oktober werd definitief de weg vrij gemaakt voor de bouw van het stadhuis aan de Wilhelminasingel. De gevolgen van een tegenstem zouden inmiddels groter zijn dan die van een voorstem. Zelfs onaanvaardbaar hoog zo beaamde wethouder Coolen na een vraag van SP-raadslid Paul Lempens.'Schadeclaims, vertraging en niet eens de zekerheid dat je op een andere locatie goedkoper uit bent.´

Omdat de strijd verloren was kon de SP om de eerder genoemde redenen niet anders dan meegaan. Maar niet zonder slag of stoot. De SP vond 'voor' stemmen een te groot woord. Daarom werd er bij de stemverklaring van de SP gezegd: 'Aarzelend en met tegenzin zullen wij onze stem aan dit raadsvoorstel niet onthouden'.

Bewoners Boshoven en SP in het verweer tegen geluidsoverlast

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.

Na tips via haar hulpdienst en vervolgens een buurtonderzoek kwam de SP er in april achter dat veel bewoners langs de Eindhovenseweg en Ringbaan-Noord last hadden van geluid afkomstig van die wegen. Met name in de wijk Oda in Bodhoven zijn er klachten. Volgens de bewonerswas  de overlast toegenomen. Samen met de bewoners werd er in juli een comité opgericht en ook de wijkraad sloot zich aan bij de actie.

Het draagvlak onder de mensen bleek groot. In  september steunden 211 van de 255 bewoners langs de wegen (94 procent) de actie van het comité door hun handtekening te zetten onder de wens voor geluidwerende maatregelen.

Later die maand werd er een rapport van het buurtonderzoek aangeboden aan de gemeente. Het comité vond een gewillig oor bij de Weerter politiek;  de bewoners gingen in gesprek met de wethouder en ook de gemeenteraad werd in oktober door het comité geïnformeerd over de problemen.

Foto: SP Weert / SP Weert

Het rapport over de geluidsoverlast in Boshoven wordt aangeboden aan wethouder Kirkels.

Opnieuw verkiezingen

Na de val van het kabinet vonden er in juni opnieuw verkiezingen plaats, dit maal voor de Tweede Kamer. Door het sterke optreden van de nieuwe SP-leider Emile Roemer vond de SP weer de weg omhoog en hoewel er verlies was voor de SP, was dit veel kleiner dan enkele weken eerder nog gedacht werd. Een verlies ‘met een gouden randje’.

In  Weert haalde de SP dertien procent van de stemmen, alweer een stuk hoger percentage dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dat jaar werd behaald, en ruim boven het landelijk gemiddelde van 9,9 procent.

SP blijft scherp in de gemeenteraad

Het bleek in 2010 al snel nodig om het nieuwe college van burgemeester en wethouders goed in de gaten te houden. Het college wilde twintig procent bezuinigen op de personeelskosten van de ambtenaren. Maar omdat het moeilijk bleek in het eigen vlees snijden, trok men een ‘bezuinigingsadviseur’ aan. Kosten: 57.600 euro voor een periode van 3 maanden en voor een werkweek van 3 dagen.

Bovendien was de adviseur al met zijn werkzaamheden begonnen en was er al geld uitgegeven nog voordat de raad het plan had goedgekeurd. Ook over de beloning was de SP niet te spreken. Helaas steunden de coalitiepartijen het voorstel alsnog waardoor de adviseur er toch kwam.

Eerder wilde het college geld dat ‘over’ was uit 2009, zo’n 3,6 miljoen euro, zonder toestemming van de gemeenteraad uitgeven aan allerlei projecten. De SP protesteerde omdat zij vindt dat de volksvertegenwoordigers in de  raad het laatste woord over besteding van belastinggeld moeten hebben. De wethouders waren er niet blij mee. Alle andere partijen waren het met de SP eens. De SP liet duidelijk merken dat de raad de baas is!

Foto: onbekend / Gemeente Weert

De Weerter gemeenteraad.

Overlijden Harry Bouten

In augustus overleed Harry Bouten, oprichter van de SP in Weert. Zonder Harry was er geen basis geweest voor de SP in Weert. Hij legde vanaf 1987 als voorzitter een stevig fundament waarop de SP tot op de dag van vandaag voortbouwd.

De strijd voor een actieve SP in Weert was niet gemakkelijk. Vaak stond Harry er alleen voor, maar hij hield altijd vol en stelde het contact met de mensen voorop. Heel veel Weertenaren zullen Harry tussen 1987 en 2005 aan de deur hebben gehad voor een praatje over de buurt of een SP-actie. Met altijd SP-materiaal in de aanbieding.

In het begin van het jaar was Harry nog lijstduwer op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij verzorgde de opmaak van de maandelijkse nieuwsbrief aan de leden en was altijd beschikbaar voor goede en wijze raad. Helaas kon Harry door een afnemende conditie al een aantal jaren niet meer zelf bijdragen aan het wijkwerk waar hij zo aan hechtte. Harry werd 63 jaar.

Foto: SP / SP Weert

Harry Bouten in 1988

Toch gratis openbaar vervoer voor doelgroepen

In oktober kondigde de gemeente plotseling gratis openbaar vervoer aan voor mensen met een Wmo-indicatie, bijvoorbeeld mensen die thuiszorg ontvangen. Vrijwel per direct kon deze groep gratis met de bus en de regiotaxi in de gemeente Weert en de rest van Midden-Limburg. Tot vreugde van de SP die daar in het verleden vaker voor pleitte.

In 2006 gaf het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders nog aan geen mogelijkheden te zien voor gratis openbaar vervoer, ook niet voor doelgroepen zoals ouderen of mensen die zorg krijgen. De SP diende daartoe toen een voorstel in. In de gemeenteraad kreeg dat voorstel toen van geen enkele partij steun behalve de SP zelf. Maar met enig geduld worden goede ideeën van de SP na een tijdje blijkbaar alsnog overgenomen!

Ook in Weert actie tegen het nieuwe kabinet

Foto: onbekend / SP Weert

Weerter SP'ers en Risse-medewerkers tijdens de manifestatie in Den Bosch

2010 eindigde met actievoeren tegen plannen van het nieuwe kabinet. De Weerter SP sloot zich samen met medewerkers van De Risse aan bij landelijke acties tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Een grote groep Weerter SP’ers ging in november naar een manifestatie in Den Bosch. Eerder dat najaar stond de SP op de Weerter markt en aan de poort bij de Risse om handtekeningen op te halen tegen de bezuinigingen.

En ook voor de postbodes kwam de SP in actie. Bij postbedrijf TNT dreigden tienduizenden banen te verdwijnen. In november bracht de SP vlaai aan de postbodes en werd er uitgebreid gepraat over de situatie bij TNT. In december werden er steunbetuigingen uitgedeeld aan stakende postbodes. Dat leidde tot veel sympathie.

De SP blijft ook in Weert de postbodes en de Risse medewerkers steunen!

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Aan de poort bij De Risse.

 

U bent hier