h

Het jaar 2008 uit het archief van de SP Weert

Red de thuiszorg

De (thuis)zorg was in 2008 meermaals een belangrijk onderwerp. In negatieve zin helaas, want vooral met de thuiszorg gaat het door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2008 helemaal fout.

De SP in gesprek met thuiszorgmedewerkers

Dreigende ontslagen, forse achteruitgang in loon, een brandbrief van Weerter medewerkers aan den Haag, en directeuren die zichzelf ondertussen asociaal vette salarissen en bonussen geven. Maar vooral de achteruitgang voor zorg voor de mensen die het zo hard nodig hebben, met name ouderen. Achteruitgang die vaak zelfs leidt tot mensonterende omstandigheden. Terecht werd het spotje van de SP over de thuiszorg eind 2008 bekroond met de publieksprijs ‘beste tv-spot van het jaar’

Er waren ook lichtpunten. Er werd een comité van verontruste medewerkers opgericht en er werden successen gehaald voor personeel en cliënten. Thuiszorgers gaan niet terug in loon, en voor de cliënten zullen alle thuiszorgindicaties opnieuw beoordeeld worden om te kijken of er geen fouten zijn gemaakt. Problemen die hierbij aan het licht komen zullen worden opgepakt..

Maar er is nog steeds te weinig geld, de toekomst van de thuiszorgers is nog steeds niet zeker, Weert doet nog steeds niet haar uiterste best om alle negatieve gevolgen te beperken, en de marktwerking is nog steeds niet geschrapt. Reden genoeg om ook in 2009 in de raad en op straat door te gaan met actie.

Foto: Jeroen Geurts / SP Weert

Boze reacties richting de gemeente en de thuiszorg organisatie tijdens een SP-bijeenkomst met Agnes Kant voor medewerkers en cliënten in mei

Rood sein voor de ammoniaktrein

In 2008 behaalt de SP een overwinning in het verzet tegen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door Weert. Vanaf 2010 komt er een einde aan het transport van jaarlijks 116 duizend ton ammoniak. Zowel de SP Weert als de SP landelijk hebben vele jaren actie gevoerd om het transport van deze gevaarlijke stof te stoppen.Aan het vervoer van ammoniak komt een einde doordat de een kunstmestfabriek in IJmuiden verplaatst wordt naar Geleen, waar het ammoniak geproduceert wordt. Productie en verbruik vinden hierdoor bij elkaar plaats.

Foto: SP / SP Weert

Burgemeester Niederer ondertekend een petitie vóór het stoppen de ammoniaktrein in 2006

20 jaar SP Weert

Op 1 mei van 2008 bestond de SP afdeling Weert 20 jaar. Midden jaren ’80 werd er vanuit de afdelingen Eindhoven en Helmond de aanzet gegeven voor de oprichting van een SP afdeling in Weert. In 20 jaar is er in Weert een actieve en succesvolle SP-afdeling gegroeid. Veel van deze twintig jaar strijd voor hele gewone zaken is in dit digitale archief terug te vinden. Grote delen van het papieren archief werden in 2008 in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief van Weert waardoor deze nu ook voor iedereen toegankelijk zijn.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan organiseerde de SP voor haar leden een 'Tour de tomate' langs plekken waar de SP de afgelopen twintig jaar in actie kwam"

Geen frunshoppen in Weert

In oktober werd het plan voor een ‘fun en run shop centrum’ in Weert, kortweg ‘frunshop’ door de gemeenteraad afgewezen. Gekozen is voor het opknappen van industrieterrein Moesdijk aan de Roermondseweg, een plan waarmee de ondernemers op het terrein zelf kwamen. De SP is tevreden. Twee vliegen in een klap. Het niet levensvatbare ‘frunshopplan’ is van de baan, het rommelige industrieterrein Moesdijk wordt opgeknapt. Waarschijnlijk zelfs drie vliegen in een klap. Met het opknappen van de Moesdijk wordt ook de onveilige Roermondseweg aangepakt. Een alternatieve route voor deze weg, langs de zuidkant van het spoor, is hiermee geheel overbodig.

Nieuw Stadhuis

De kosten van het nieuwe stadhuis in Weert stegen in 2008 van 15,7 naar 28 miljoen euro. Een door te verwachten problemen met de bouw van een ondergrondse parkeergarage komen daar waarschijnlijk nog miljoenen bij. Reden voor de SP om meerdere malen te pleiten voor het stopzetten van het project op de locatie Wilhelminasingel / Driesveldlaan en uit te wijken naar het alternatief, in kantorenwijk Centrum Noord op het braakliggende veld bij de Stadsbrug. Een stugge Weerter gemeenteraad blijft vooralsnog vasthouden aan de eerste locatie ondanks de hoge kosten en vele (financiële) onzekerheden die zullen worden afgewenteld op de Weertenaren.

IJzeren Rijn

Tegen het einde van 2008 werd de IJzeren Rijn weer actueel. Eerder in 2008 was er nog positief nieuws, de Belgen waren bereid te praten. Het land hield jaren krampachtig vast aan een spoorverbinding zonder noemenswaardige aanpassingen over het bestaande historische tracé. In de zomer presenteerde de gemeente Weert en uitgewerkt plan voor een tunnel onder de stad door. Dit plan heeft in grote lijnen de steun van de SP.

Maar eind 2008 waren we plotseling weer terug bij af. In november was het resultaat van een bijeenkomst tussen de verkeersministers uit Nederland, België en Duitsland dat er geen alternatief tracé komt. Over Weert werd schijnbaar niet eens gesproken.

Slechte onderhandelingen door de minister, vond onder andere de SP in de Tweede Kamer. Niet veel later werd het tunnelplan van Weert door spoorwegbeheerder ProRail als ‘onhaalbaar’ betiteld’. Maar wie tussen de regels doorleest zal eerder ‘onbetaalbaar’ zien staan. Voor de Nederlandse Betuwelijn werden vele tunnels uit de kast getrokken, voor de Belgische Betuwelijn schijnbaar niet. Daarom lijkt ‘2009 een belangrijk jaar te worden voor mens en natuur in Midden-Limburg. De SP zal niet instemmen met een historisch tracé dat niet goed is ingepast voor mens en natuur.’aldus SP Tweede Kamerlid Paul Lempens.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Emile Roemer bezoekt het tracé van de IJzeren Rijn in 2007

 

U bent hier