h

Het jaar 2007 uit het archief van de SP Weert

Nederweert zelfstandige SP afdeling

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Diny nagel, voorzitter van de nieuwe SP afdeling Nederweert krijgt symbolisch een ooievaar overhandigd

2007 begon goed voor de SP Weert en Nederweert. Op 4 januari gaf het landelijke SP-bestuur namelijk het groene licht voor de oprichting van de SP afdeling Nederweert. Na vele jaren hard werken kon een enthousiaste groep Nederweerter SP-ers eindelijk in een eigen afdeling aan de slag. 2007 bood voor hen meteen genoeg punten om actie op te voeren, zoals de sluiting van het Nederweerter zwembad en de aanleg van grote onwenselijke ‘landbouw ontwikkeling gebieden’ rond Ospel.

SP maakt klapper bij Statenverkiezingen

In maart vonden de derde verkiezingen in een jaar tijd plaats. Na de gemeenteraad en Tweede Kamer verkiezingen werden de leden voor de Provinciale Staten gekozen. Na twee overwinningen voor de SP werd dit de derde, de SP werd na het CDA de tweede partij van Limburg. In Weert behaalde de SP 18,5% van de stemmen, veruit het hoogste percentage ooit. In 2003 was dit nog 6,1%. Helaas hadden de gevestigde partijen geen trek in een coalitie met de winnaar, en werd er een provinciale coalitie van CDA en PvdA gesloten.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

SP stemmers bedankt!

ROOD succes

Ook voor ROOD Weert begon het jaar goed. Op een ‘aftrap’ voor 2007 in Utrecht stond de ROOD-leden uit Weert een aangename verassing te wachten: Door Jan Marijnissen werd ROOD Weert uitgeroepen tot de meest succesvolle ROOD-afdeling van 2007.

Foto: SP / SP Weert

ROOD Weert met Jan Marijnissen

Help!

In 2007 kreeg ook de hulpdienst van de SP Weert en Nederweert gestalte. Waar eerder de afdelingsvoorzitter soelaas bood, zit nu een team van SP'ers, ieder met een specialisatie op een bepaald vlak, klaar voor mensen die met een probleem aankloppen. De SP’ers van de hulpdienst proberen een oplossing voor de hulpvragen te zoeken waar mogelijk, of verwijzen door naar een instantie waar je verder geholpen wordt. En al in 2007 blijkt het dat men de SP-hulpdienst goed weet te vinden!

Handen af van ons ziekenhuis!

In 2006 kwam naar voren dat het Weerter St Jans Gasthuis wilde fuseren met het Roermondse Laurentius Ziekenhuis. De SP was er het eerste bij om actie te voeren tegen deze stap omdat dit volgens de partij alleen maar een verschraling van zorg kon betekenen. In mei bleek het St. Jans Gasthuis die gedachte te delen. Het Sint Jans Gasthuis bleef namelijk vasthouden aan haar eis dat een volwaardig basisziekenhuis in Weert behouden moet blijven.

Huurders Oranjeflat willen duidelijkheid

De bewoners van de Oranjeflat in de wijk Moesel moesten aan Wonen Weert honderden euro’s servicekosten nabetalen over het jaar 2006. Wat de reden daarvoor is werd niet aangegeven. Samen met de bewoners vroeg de SP om opheldering over de extra kosten.

Blowverbod voor de bühne

Een vreemde gebeurtenis in 2007 was het blowverbod. Het college ging met steun van alle partijen behalve de SP aan de slag met een blowverbod in bepaalde delen van Weert. De SP vond dit al in september 2006 een schijnmaatregel tegen overlast. Diverse instanties zoals verslavingszorg midden Limburg vonden een blowverbod ook niks. In april 2007 waren ineens alle partijen behalve de VVD tégen een blowverbod…

Zorgen om de WMO

Per 1 april 2007 ging in Weert de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) in. Er is veel veranderd. De gemeente heeft nu o.a. de taak om huishoudelijke zorg in te kopen. De gemeente heeft uitgesproken dat kwaliteit gewaarborgd blijft, maar al snel kwamen de eerste signalen dat dit niet het geval is.

Desondanks vond een raadsmeerderheid van PvdA, CDA en VVD het niet nodig altijd een huisbezoek af te leggen aan mensen die mogelijk in aanmerking komen voor zorg. Een eerste teken van bezuinigen? Later in 2007 ging het pas goed mis in de thuiszorg. Duizenden werknemers dreigen ontslagen te worden, en twee maanden voor het einde van het jaar was bij veel zorgverzekeraars het geld voor 2007 al op… De SP blijft de invulling van de wet kritisch volgen.

De Moeselpeel bedreigd

Ook het onwenselijke verleggen van de N280 kwam in 2007 ruim aan bod. Aan een wandeling in het gebied eind april deden naast zo’n 75 deelnemers mee, waaronder diverse vertegenwoordigers van politieke partijen. Ook zij zagen in dat een N280 ten zuiden van het spoor grote gevolgen voor mens en natuur zal hebben. In de Weerter gemeenteraad tekende zich dan ook een meerderheid af tegen het plan voor zo’n verlegging. Toch is het nog steeds mogelijk dat de onnodige weg er komt, en zowel de SP in Weert en de Provinciale Staten zullen er verzet tegen blijven bieden.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Wandeling rond de Moeselpeel eind april

Verhoging Kermis-BTW? Nee! In augustus drong de SP erop aan dat het stadbestuur een protestgeluid moet laten horen tegen de BTW verhoging voor kermissen van 6% naar 19%. Ook de Weerter kermis zal anders ongetwijfeld te maken krijgen met duurdere kaartjes. De SP wil dat de Weerter kermis betaalbaar blijft voor haar bezoekers. Vlak voor de Weerter kermis eind september van start ging besloot het kabinet af te zien van haar belasting op plezier.

Verzet tegen onlogische plek Wozoco

Het gemeentebestuur is van plan een woon-zorgcomplex voor de wijk Boshoven niet aldaar te bouwen, maar buiten de wijk aan de overkant van de drukke Eindhovenseweg, weg van de voorzieningen voor de ouderen die er komen te wonen. De SP vindt dat er niet één groot wozoco in een weiland gebouwd moet worden, maar meerdere kleine wozoco’s binnen Boshoven. Dat geldt trouwens voor ieder Weerter wijk. In 2008 zal de strijd tegen grootschalige wozoco’s doorgaan, te beginnen rond het wozoco Boshoven

 

U bent hier