h

Het jaar 2006 uit het archief van de SP Weert

Verkiezingskoorts!

Het begin van 2006 stond in het teken van voorbereiding op de raadsverkiezingen, 7 maart dat jaar. Na vier jaar hard werken in de raad en uiteraard ook nog steeds daar buiten, kwam het moment dat de kiezer daarover kon oordelen dichterbij. De campagne kwam op eraan, op 12 januari stond al meteen een politiek café over de verkiezingen gepland.

Totdat plotseling het overlijden van Theo Halfers, raadslid voor Weert Lokaal, bekend werd. De SP en alle andere Weerter partijen schortten hun activiteiten voor een week op. Daarna moest het toch weer door. Het politiek café vond precies een maand later op 12 februari alsnog plaats en was een groot succes.

Op vier februari startte de campagne pas echt met een ludieke actie: De SP waste de ramen van het Weerter stadhuis zodat die bestuurders daarbinnen beter naar buiten konden kijken om te zien wat er écht leeft in Weert. De actie leverde veel positieve reacties op.

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Ramen wassen

Verkiezingsposters plakken verliep wat minder gesmeerd. 48 uur na het plakken waren de posters alweer verdwenen van de borden! Het plakteam ging onverstoord opnieuw aan de slag. Laten we het er maar op houden dat de posters erg gewild waren bij de Weertenaren.
Het aantal mensen dat meehielp in de campagne was groot, voor het eerst kreeg héél Weert een folder in  de bus, en de SP was vaak op de markt te vinden. Met een knipoog naar de vastelaovundj werden vlak voor de verkiezingen rode neuzen uitgedeeld. ‘Alle neuzen de goede kant op’!

Op 7 maart was het dan zo ver. In afwachting van de verkiezingsuitslag verzamelden Weerter SP-ers zich in café Gotcha! voor het verkiezingsfeest. De eerste uitslagen lieten een stijging voor de SP zien van één naar vier zetels! Later werden het er toch drie, nog steeds een verdriedubbeling. Hiermee was de SP dé grote winnaar van de verkiezingen. 1 op de 8 stemmers in Weert koos voor de socialisten. Uiteindelijk werd er in Weert een coalitie gevormd zonder de SP, van CDA, PvdA en VVD.

Foto: SP / SP Weert

Het overwinningsgebaar van Paul Lempens tijdens de verkiezingsbijeenkomst in het Weerter Stadhuis

Rood sein voor de Ammoniaktrein

Maar de SP is er niet alleen in verkiezingstijd. Er gebeurde meer in 2006. In februari vroeg de SP opnieuw aandacht voor de giftreinen met ammoniak die wekelijks door Weert rijden. Herman Beuvens, één van de nieuwe SP raadsleden, overhandigde samen met SP kamerlid Krista van Velsen een rapport aan Burgemeester Niederer, over de gevaren van het ammoniaktransport. Deze ondersteunde de actie van harte. Andere partijen lagen er blijkbaar niet wakker van. Eind september werd een verzoek aan het college om samen met andere gemeenten initiatief te nemen richting Den Haag teneinde de treinen te stoppen, verworpen door de raad.

Foto: SP / SP Weert

Burgemeester Niederer ondertekend de SP-petitie vóór het stoppen van de ammoniaktrein

Nederweert, gemeente Weert?

Maar diezelfde burgemeester Niederer probeerde in 2006 in het verlengde van gemeentelijke herindelingen elders in Midden Limburg, voor Weert ook nog wat ‘in de wacht te slepen’. Annexatie van Hunsel mislukte in juni doordat de SP een meerderheid in de raad tégen fusie mogelijk maakte. Hardnekkiger was de herindelingdrang met Nederweert. Maar Nederweert had geen behoefte aan herindeling, en verzette zich fel. De SP stemt alleen in met herindelingen als ze vrijwillig zijn zoals destijds met Stramproy. Voorlopig is het stil…

Werkgelegenheid onder druk

In 2006 stond de werkgelegenheid in Weert onder druk. Grote bedrijven in de regio verdwenen, zoals Klöckner Pentaplast en Philips in Weert, sluiting dreigde voor NedCar in Born. Vooral bij Klöckner was veel actie van werknemers, bonden en de SP nodig om een fatsoenlijk sociaal plan af te dwingen. De SP greep deze gelegenheid aan op te roepen tot een aanvalsplan om werkgelegenheid in Weert te behouden en versterken. Enkele eerste voorstellen werden al snel door de raad overgenomen.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De SP samen met de FNV in actie bij Klökner Pentaplast voor een goed sociaal plan

ROOD in de lift

ROOD timmerde flink aan de weg in 2006. De jongerenorganisatie organiseerde in april het succesvolle muziek- en cultuurfestival Spektakel. Er was een goede festivalsfeer in Muziekcentrum De Bosuil. Naast leuke populaire en vernieuwende bands was er een interessant begeleidend programma en veel publiek, veel meer dan de organisatie van te voren had durven hopen. In 2007 weer een SPektakel!

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Festival SPektakel

Verder voerde ROOD actie tegen wapenhandel, werden er folders tegen racisme uitgedeeld, en werd er bij de gemeente op aangedrongen alsnog voorzieningen te treffen voor de skateboarders van Pinnacle. De jongeren formuleerden een toekomstvisie over het complex'De Lichtenberg' en deden onderzoek naar fietsstalling problemen in de binnenstad. Beide rapporten met daarin bevindingen en aanbevelingen werden overhandigd aan de gemeente.

Niet meer bidden

Soms moet je als SP geduld hebben voordat voorstellen door de raad worden overgenomen. Veel geduld. Maar de aanhouder wint. In 2002 haalde een voorstel om vóór raadsvergaderingen niet meer te bidden het niet. Vier jaar later waren de geesten er wel rijp voor. Voortaan werd het aanroepen van God voor een vruchtbare vergadering achterwege gelaten.

Kom op, bouwen!

In de juli ontstond er ophef over de nieuw te bouwen school in Swartbroek. Na jaren praten en beloftes gebeurde er nog steeds niets. Toen het nieuwe college de locatie van de school ineens weer ter discussie stelde, was voor de dorpsbewoners en de SP de maat vol. In september ging het college overstag. Er werd toch gebouwd op de eerder afgesproken locatie, en wel op korte termijn.

Handen af van ons ziekenhuis!

Aan het einde van diezelfde maand lekte het nieuws uit dat de ziekenhuizen van Weert en Roermond wilden fuseren. De SP kwam meteen in actie.

Naar eigen zeggen moesten de ziekenhuizen fuseren om te kunnen blijven concurreren. Soortgelijke ontwikkelingen elders lieten al zien wat daar het gevolg van zou zijn; verschraling van zorg en uiteindelijk het verdwijnen van ziekenhuizen uit steden. Zelfs in de Tweede Kamer werden er door de SP-fractie vragen gesteld over de fusie. De actie in Weert kreeg ondertussen veel media-aandacht, en in oktober ging de fusie niet meer door. Missie geslaagd zou je zeggen, maar niet heus, want in december kwam het plotseling weer op tafel!

In 2007 gaat de SP door met haar strijd om een volwaardig ziekenhuis in Weert te behouden.
Geen weg door de Moeselpeel

Eind september werd er door de SP nog een grote actie op touw gezet. De gemeente Weert en met name wethouder Kirkels wilde de Roermondseweg (N280) verleggen om verkeers- en veiligheidsproblematiek op te lossen.
De weg moest ten zuiden van de spoorlijn Weert-Roermond komen te liggen, maar dat betekend dwars door buurtschap Moesdijk, en pal langs de natuurgebieden Koots- en Moeselpeel. Voor die gebieden zou de weg desastreus zijn. Bovendien werd in een vroeg onderzoek van de provincie de noodzaak voor een nieuwe weg al gekraakt.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Wandelen in de Moeselpeel

Verzet tegen de plannen kwam niet alleen van de SP, maar ook van een inderhaast opgericht buurtcomité, en van diverse natuurverenigingen die de Koots- en Moeselpeel in beheer hebben. De SP is voor het ‘opwaarderen’ van de huidige Roermondseweg. Ook deze actie zal in 2007, en waarschijnlijk tot lang daarna, doorgaan.
De Sociale dienst blijft sociaal

Halverwege november ketste de fusie tussen de sociale diensten van Weert, Nederweert en Cranendonck af, een overwinning voor de SP die ruim een jaar eerder actie tegen de fusie voerde.

Stadhuissoap

Het Weerter college stelde zich bij haar aantreden nieuwbouw van het Weerter stadhuis als belangrijk project ten doel. Maar door gedoe rond de keuze van een locatie was het een en ander eind oktober nogal in het slop geraakt. Om de zaak weer vlot te trekken kwam de raad met het plan om een ‘stuurgroep’ op te richten, die nog voor het einde van het jaar een locatiekeuze zou maken.

Prima vond ook de SP. Maar in dat zelfde voorstel stond ook dat de vergaderingen van die stuurgroep geheim zouden worden! De SP diende een wijzigingsvoorstel waarin de stuurgroep alsnog openbaar zou worden. Dat voorstel werd afgeschoten door de raad, waarop de SP besloot niet aan de stuurgroep deel te nemen. Tot ergernis van enkele andere raadsleden.

De SP bedankt voor achterkamertjespolitiek en wenst geen besluiten te nemen op basis van geheime informatie die voor burgers niet toegankelijk is. In de laatste dagen van 2006 werd bekend dat de voorkeur van de stuurgoep uitging naar een locatie aan de Wilheminasingel tegenover het postkantoor, een ouder plan uit 2005 waar de SP het destijds al mee eens was. Wat de partij echter nog steeds niet begrijpt is waarom dit in het geheim moest.

Het stadhuis in de Beekstraat

Openbaar vervoer op de schop?

Eind december veranderde er net als in de rest van Limburg veel in het Weerter openbaar vervoer. Ten positieve. Vervoerder Veolia nam het stokje van Hermes over nadat de maatschappij eerder de provinciale aanbesteding van het OV had gewonnen. Veolia ging met meer bussen op meer lijnen rijden, een enorme verbetering. Maar zouden de verbeteringen ook stand houden als het gebruik bij de verwachtingen van de vervoerder achter zou blijven? De SP volgt de zaak nog steeds kritisch.

Nog een keer verkiezingen

Net zoals het begin stond ook het einde van 2006 in het teken van verkiezingen. Onverwacht, want op 30 juni viel het kabinet Balkenende II. Voor 22 november werden er vervroegde verkiezingen uitgeschreven.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
Wederom campagne op de Weerter weekmarkt

Weer ging de SP er fors tegenaan. De campagne werd nog uitgebreider gevoerd dan de gemeenteraadscampagne. Er werden nóg meer folders verspreid, en er werd nóg meer aan publiciteit gedaan. ROOD leidde de campagne en deelde onder andere soep uit op de koopavond en op de zaterdagmarkt.

’s Avonds op 22 november verzamelden opnieuw vele SP-ers zich in café Gotcha!. En wederom werd het een verkiezingsfeest. Het aantal SP-zetels in de Tweede Kamer steeg van 9 naar 25.

Voor de SP Weert had dit nog een consequentie. Afdelingsvoorzitter Paul Lempens,  25e op de kieslijst in de provincie Limburg, werd in de Tweede Kamer gekozen. Lempens besloot zijn zetel te aanvaarden. Door het vertrek van Lempens ging Rudy Nordhausen de gemeenteraads fractie van Jan Tak en Herman Beuvens versterken, en vonden er ook in het bestuur van de partij verschuivingen plaats. Voor de deur stonden alweer de derde verkiezingen in korte tijd, de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007.

Paul Lempens naar den Haag

 

U bent hier