h

Het jaar 2005 uit het archief van de SP Weert

Rood sein voor de IJzeren Rijn

2005 begon met actie tegen de IJzeren Rijn. Langzaamaan begon ook de gemeente Weert in navolging van de SP stelling te nemen tegen de Belgische goederenspoorlijn dwars door Weert. ‘De IJzeren Rijn is de Belgische Betuwelijn’ kopte SP-senator Ronald van Raak op werkbezoek in Weert. Toch stelt de gemeente in maart dat de risico’s rond het vervoer van gevaarlijke stoffen die dit met zich mee zou brengen beperkt zijn. De SP blijft zich verzetten, maar als de lijn er onverhoopt toch komt, dan onder de grond ermee!

De IJzeren Rijn in de Weerterbergen

Verzet tegen uitzettingen

Dat de SP moeilijk kon leven met het beleid van het kabinet Balkenende II bleek ook in Weert begin 2005. Het SP Tweede Kamerlid Jan de Wit verzocht minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie om de Weertenaar Ajith Manimelwadu, afkomstig uit Sri Lanka, alsnog in aanmerking te brengen voor een verblijfsvergunning. In februari wordt door de raad een SP-motie aangenomen waarmee besloten wordt een brief naar de minister te sturen teneinde de uitzetting te stoppen.

Ziekenhuis in de problemen

In diezelfde maand ontstaan er ernstige zorgen om het ziekenhuis. De dienstverlening in het Sint Jans Gasthuis nam de laatste jaren steeds meer af. De problemen namen steeds meer toe met als trieste dieptepunt de sluiting van de afdeling intensive care. Door conflicten tussen specialisten zou de zorg niet meer gegarandeerd kunnen worden.’ De gemeenteraad stuurt unaniem een brief aan de minister voor volksgezondheid Hoogervorst waarin wordt gepleit goede gezondheidszorg in Weert te garanderen.

Goed idee, slechte uitvoering

In april doet de SP buurtonderzoek op Moesel. Wethouder Verheggen wil in een groen gebied achter flats aan de Dillenburg starterwoningen bouwen. De mening van de buurtbewoners komt overeen met die van de SP: goed initiatief, maar op een totaal verkeerde locatie. In september wordt het plan verworpen door de raad.

Skateboarders dakloos

Foto: SP / SP Weert

Skateboarden bij Pinnacle

Na jaren getouwtrek valt in 2005 dan toch het doek voor de skateboardhal van Pinnacle op Fatima. De skateboardhal was door de jongeren zelf gerealiseerd en gefinancierd. De gemeente bestempelde de hal echter als illegaal en werkte de jongeren van begin tot eind tegen zonder ook te hebben voor het maatschappelijk belang. Dat inzicht hadden de SP en ROOD wel, en ondersteunden als enige Pinnacle. Eind mei ging de hal toch dicht en werd niet veel later gesloopt.

Zó gaat Weert om met haar jongeren. Later in 2005 presenteerde ROOD een aanbevelingen aan de gemeente om zo snel mogelijk alsnog voorzieningen te treffen voor de skateboarders.

Weet waar je ´ja´ tegen zegt

Tot aan het historische referendum op 1 juni voerde de SP in Weert actie tegen de Europese grondwet. Onder andere folders, marktacties, debatten en een politiek café werden ingezet. En met succes. Van de kiezers die in Weert hun stem uitbrachten, stemde 38,53 % voor en 61,47 % tegen de Europese grondwet.

Foto: Paul Lempens / SP Weert

EU-debat georganiseerd door de SP

Alternatief voor nieuw stadhuis

In de zomer lanceerde SP-er Jan Tak een plan omtrent de nieuwbouw/renovatie van het Weerter Stadhuis. De publieke functies in het stadhuis z zoals bijvoorbeeld de trouwzaal, konden volgens Tak voortaan beter ondergebracht worden in het historsche Stadhuis aan de Markt, een aansprekende locatie. Hierdoor kon het nieuwe stadhuis soberder uitgevoerd worden, het hoefde slechts te fungeren als stadskantoor. Het Kerkelijk Museum in het ‘oude stadhuis’ aan de Markt zou verplaatst kunnen worden naar de monumentale leegstaande Fatimakerk in de gelijknamige wijk.

In eerste instantie was er veel belangstelling voor het plan uit de politiek, maar in september was dit enthousiasme wonderwel verdwenen. Een meerderheid in de raad besloot dat het plan geen onderzoek waard was.

Nog meer sloop

Helaas werd er weer veel gesloopt in 2005. Sociale huurwoningen aan de Spoorstraat, Fatima, en de Pastoor Frantzenstraat, Keent gingen tegen de vlakte. Verhuurder Wonen Weert vond de huizen te oud en wilde ze niet renoveren. De SP is altijd tégen sloop, en vóór renovatie geweest tenzij het echt niet anders kan.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Sloop van de Pastoor Frantzenstraat

Verkiezingskoorts

Richting het einde van het jaar kwam 2005 voor de SP steeds meer in het teken te staan van de naderende raadsverkiezingen. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma werden besproken en vastgelegd. Ook de staat van de SP Weert in z’n algemeen werd geëvalueerd, prioriteiten uitgestippeld.

In oktober verscheen een najaarskrant van de SP waarin kennis werd gemaakt met de kandidaten op de kieslijst en werd teruggeblikt op de successen van de SP door de jaren heen. Ook in de raad ging het werk gewoon door, de SP behaalde grote successen tijdens de algemene beschouwingen in november. Er werden politieke cafés over natuur en milieu en de zorg georganiseerd.

Armoede

Het SP-jaar werd afgesloten op oudejaarsdag, met het aanbieden van blikjes zalm aan vrijwilligers van de voedselbank. Dit naar aanleiding van uitspraken gelijknamig minister Zal die stelde dat armoede in Nederland relatief zou zijn. Mooi niet dus. Eerder in december had de SP er al op gewezen dat het bestaan van een voedselbank in Weert eigenlijk onacceptabel was. Tot de tijd dat de voedselbank opgeheven zou kunnen worden moest de gemeente dit initiatief volgens de SP echter beter ondersteunen. Ook in 2006 blijft de SP zich inzetten voor een socialer, rechtvaardiger en menselijker Weert!

Foto: Lin Franssen / SP Weert

Zalm voor de voedselbank

 

U bent hier