h

Het jaar 2004 uit het archief van de SP Weert

Doorbraken bij De Risse

Begon het jaar ondanks onvermoeibare SP acties bij sociale werkvoorziening De Risse nog tamelijk uitzichtloos, in juni kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling met om te beginnen het aftreden van verantwoordelijk wethouder Balemans (VVD).

Nadat er ook nog eens berichten over seksuele intimidatie via de media naar buiten waren gekomen kwam er eindelijk een aktie vanuit de gemeenteraad. Alle partijen deden een duidelijke uitspraak over het sociale beleid bij De Risse. Zij wilden daarin verbeteringen zien en structureel ‘transparante informatie en sturingsmogelijkheden’ krijgen.

Naar aanleiding hiervan in augustus een rapport met 25 voorstellen tot verregaande verbeteringen bij De Risse. Dat rapport werd niet alleen positief ontvangen door de rest van de raad, enkele ‘gebeden’ werden ook nog eens verassend snel verhoord. In november stapte Risse-directeur Kühl op, wat de weg vrijmaakte voor échte veranderingen. Toch kwam het in 2004 en de navolgende jaren nog steeds niet helemaal goed met de Risse. De SP strijdt door…

Burgemeester Majoor stapt op

Maar niet alleen naar aanleiding van De Risse stapten er mensen op binnen de Weerter politiek. In 2004 nam ook burgemeester Majoor ontslag. Het lijkt erop dat hij de jarenlange kritiek op voornamelijk zijn besluit niet in Weert te gaan wonen moe was.

Vreemd genoeg kwam er in de profielschets voor een nieuwe burgemeester geen verplichting tot het vestigen in Weert te staan. Een excuses van de raad aan ex-burgemeester Majoor was hierdoor volgens de SP wel op z’n plaats geweest.

Winst bij verkiezingen en winst in het aantal leden

Foto: SP / SP Weert

De SP bedankt haar kiezers in Leuken

Het ging de SP voor de wind in 2004. De uitslag van de Europese verkiezingen in de gemeente Weert liet de beste uitslag ooit zien voor de Socialistische Partij, 8,88% van de stemmen. Weert zat hiermee ook nog eens ruim boven het landelijke gemiddelde van de SP (7,0%). De wijk Leuken ging aan kop, waar maarliefst 16,1% van de mensen op de socialisten stemden.

Na de 100-leden grens die het jaar ervoor werd gehaald bleef ook het aantal mensen dat zich bij de SP aansloot in 2004 stijgen. Nederweert, onderdeel van de SP afdeling Weert, begon ook steeds meer van zich te laten horen. Het toenemende aantal leden in deze gemeente begon langzaam een voedingsbodem te vormen voor het oprichten van een ledenwerkgroep Nederweert met als uiteindelijke doel het opzetten van een eigen afdeling.

Openbaar vervoer onder druk

Bezuinigingen in het openbaar vervoer leiden tot SP protest in 2004. Ter compensatie van opgeheven buslijnen wil de gemeente Weert een zogenaamde deeltaxi invoeren, maar dat plan dreigt stuk te lopen omdat de provincie geen subsidie wil verlenen. Ook subsidie voor de ‘stadsbuurtbus’ Boshoven- Centrum- Keent- IJzeren man in gevaar, maar in juli besloot de provincie de subsidie voort te zetten, en de proef zelfs om te zetten naar een reguliere buslijn. Een succes voor de SP die er steeds op heeft aangedrongen de buurtbus te behouden zolang er geen alternatief is.

Nog meer acties

In 2004 gingen ook ‘lopende’ acties van de SP gewoon door. Zo werd er in oktober een door het SP-bouwteam uit Rotterdam een bouwkundig rapport gepresenteerd waaruit naar boven kwam dat de woningen aan de Pastoor Frantzenstraat voor een relatief klein bedrag gerenoveerd konden worden. Het bouwkundig rapport heeft ook aandacht voor het menselijk aspect. Naast de op enkele kleine gebreken na prima staat van de woning adviseert het SP bouwteam ook om niet te slopen vanwege de sociale samenhang in de buurt.

Foto: SP Bouwteam / SP Weert

De mensen van de Pastoor Frantzenstraat willen geen sloop van hun woningen

De gemeente liet ook steken vallen betreffende de voorbereidingen tot sloop van een aantal huurwoningen in de wijk keent die plaats moeten maken voor de ‘brede school’. Via om weggetjes probeerde de gemeente zich van haar verantwoordelijkheid tot het zoeken van nieuwe woonruimte en het uitkeren van een verhuisvergoeding af te maken. De SP zorgde ervoor dat dit niet doorging.

In diezelfde wijk Keent dreigde ook de sluiting van het plaatselijke postkantoortje van de postbank. Samen met andere partijen en wijkinstellingen kwam de SP hiertegen in verzet. Voorzieningen zoals een postkantoor, winkels en een geldautomaat zijn voor een wijk van groot belang. Het verdwijnen van deze voorziening zal met name voor de steeds ouder wordende bevolking voor grote problemen zorgen. Sluiting van het kantoor past niet in het streven naar leefbare woonwijken met goede voorzieningen.

Toch werd besloten het postkantoortje te sluiten…

De SP is niet meer eng

Het verzet tegen het kabinetsbeleid van Balkenende II leidt tot een historische samenwerking in Weert. In de aanloop naar de bekende grote demonstratie in de herst van 2004 in Amsterdam delen de SP, de PvdA en de gezamenlijke vakbonden onder de noemer ´Keer het tij´ een oproep om te gaan demonstreren uit op de Weerter weekmarkt.

Foto: SP / SP Weert

Vakbond, PvdA en SP gezamenlijk in opstand tegen het kabinet

Stop het girogluren in de bijstand!

De sociale dienst van de gemeente Weert moest ook meerdere malen op de vingers getikt worden. Zo kregen bijstandsgerechtigden in het kader van bezuinigingen ineens geen ‘loonstrookje’ meer. Ook vroeg de sociale dienst om kopieën van giro-afschriften.
Dit zijn persoonlijke gegevens die onder de privacywet vallen, en dus was de gemeente in overtreding. Dat mensen met een bijstandsuitkering zekere plichten hebben, is duidelijk. Maar rechten hebben zij ook!

Rood sein voor de ammoniaktrein

Tot slot kreeg ook het spoor weer aandacht in 2004, zowel de dreigende reactivering van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn als het transport van de gevaarlijke stof ammoniak door Weert werden door de socialisten aan de kaak gesteld. Een lichtpuntje is dat op de valreep van het jaar staatssecretaris Van Geel van Milieu het gevaar van de transporten erkent. Voorlopig blijven ze echter nog gewoon doorgaan.

 

U bent hier