h

Het jaar 2002 uit het archief van de SP Weert

2002 was het jaar van de doorbraak voor de SP in Weert.

In het jaar ervoor was besloten om na de gemiste verkiezingen van 1997 weer een poging te wagen om in de gemeenteraad te komen. En de SP stond er goed voor. Er werd campagne gevoerd zoals de SP ook acties voerde. Huis aan huis langs de deuren. Er werd een grote enquête gestart onder mensen die aangaven niet te willen gaan stemmen. Met hoopgevende verkiezingsresultaten in de voorbije jaren in het achterhoofd was het er de SP alles aan gelegen om door te dringen in de gemeenteraad.

Campagnefilmpje van het videocollectief Weert

En er kwam succes. In maart behaalden de socialisten voor het eerst in de geschiedenis een zetel in de gemeenteraad van Weert. Die werd ingenomen door SP afdelingsvoorzitter Paul Lempens.

Met 1203 stemmen behaalde de SP een score van 5.45% en was daarmee meteen de grootste van de drie nieuwkomers in de Weerter gemeenteraad. Naast de SP komen ook D66 en de Weerter Actiepartij beiden met één zetel in de raad.

De grootste partij werd fusiepartij Weert Lokaal. De Werknemerspartij die altijd met de PvdA had samengewerkt was vlak voor de verkiezingen samen gegaan met Pact´97 dat weer voortkwam uit diverse partijen uit het Weertse en Starmproyse.

Nadat de beoogde samenwerking tussen Weert Lokaal, de VVD en de PvdA niet tot stand kwam omdat de PvdA het CDA niet los wilde laten volgden lange en ingewikkelde coalitieonderhandelingen.

De SP was daarin niet betrokken. Uiteindelijk kwam er een wankele samenwerking tot stand tussen Weert Lokaal, VVD en nieuwkomers D66 en WAP.

Foto: SP / SP Weert

Paul Lempens in discussie

De SP stelde  zich echter meteen open op zoals beloofd. Het imago van een 'tegenpartij' dat aan de SP kleeft wilde Paul Lempens niet meenemen in de gemeenteraad. Voor de SP maar ook voor de andere partijen is het wennen. De SP over de minimale en wankele coalitie; Het is in Weert niet 15:14 maar 15:13:1. De SP steunt alles wat goed is, en is tegen alles dat dit niet is. Voor zowel de SP als de andere partijen was het wennen in de gemeenteraad.

De SP schopt tegen de macht

De SP krijgt het in de gemeenteraad al snel aan de stok met de machthebbers. Burgemeester Majoor laat weinig subtiel merken dat hij niet op heeft met het activisme van de SP. Hij meent een gerechtelijke uitspraak over belangenverstrengeling zò te kunnen gebruiken dat SP raadsleden zich niet meer als belangenbehartiger van mensen in zouden mogen zetten. Ook wilde de burgemeester zo een streep halen door de activistische acties buiten de gemeenteraad die de SP onverminderd bleef voeren.

Een ook de verkiezingscampagne kreeg een staartje. De SP had de verkiezingsborden in het Weertse schijnbaar te vroeg met posters beplakt. De partij had aangenomen dat zodra de borden er stonden die ook beplakt mochten worden. Resultaat, een boete van 600 euro van de gemeente voor schoonmaakkosten. De SP protesteerde en tekende bezwaar aan. In de zomer koos de gemeente eieren voor haar geld en de SP heeft nooit een cent betaald.

Activisme gaat door

Buiten de raad ging de SP door met waar ze goed in was: actie voeren. Zo was er onder andere een protest tegen de slechte staat van dienst van de NS. Op het station werden handtekeningen opgehaald om verbetering van het vervoer kracht bij te zetten.

Niet wijken voor de rijken

Maar veruit de meeste actie werd gevoerd om het zogenaamde 'plan Gordijn' tegen te houden. De Weerter projectontwikkelaar Adri Gordijn wilde heel Weert-West op de schop nemen. Er moest onder andere een commercieel schoolgebouw, een mega-sportcomplex en vijfhonderd dure villa's en appartementen komen. En dat alles ten koste van het groene gebied St. Theunis. Scouting, tennisclub en volkstuintjes moesten wijken. samen met verenigingen, bewoners en gebruikers van het gebied richtte de SP het 'platform Behoud Sint Theunis op.

Ook in de raad werd er actie gevoerd. Op de plannen werd al jaren in het geheim gebroed. Het had er alle schijn van dat de politiek zich in liet palmen door de megalomane plannen van de projectontwikkelaar. Buiten de muren van het stadhuis wist niemand waar hij of zij aan toe was. In de zomer publiceerde de SP geheime stukken wat haar op kritiek vanuit de gevestigde politiek kwam te staan maar tegelijkertijd veel symphatie opleverde onder de bevolking.

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Protestactie van het platform ´Behoud Sint Theunis´

 

U bent hier