h

Het jaar 2001 uit het archief van de SP Weert

´Stop de uitverkoop van de beschaving´

In januari organiseerde de SP in Weert een politieke discussie-avond over de campagne 'Stop uitverkoop beschaving'. Met aalmoezenier Rogier 't Hoen, VVD Kamerlid Frans Weekers en SP kamerlid Jan de Wit, medewerkers van de bibliotheek en medewerkers van de Risse. De presentatie was in handen van Jeffreye Vossen die later lijsttrekker voor D66 zou worden.De avond werd druk bezocht en er werd een bij vlagen felle discussie gevoerd over de groeiende tweedeling in Nederland.

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Jeffreye Vossen (links) interviewt Jan de Wit (midden) en Frans Weekers (rechts)

Het sloopvirus slaat volop toe in Weert

In 2001 vliegen bij huurders van sociale huurwoningen de slooplannen om de oren. Vooral in de wijk Keent. Gezinswoningen aan de Pastoor Frantzenstraat en staan op de nominatie. De flatwoningen aan de St.Jozefslaan en aan de Serviliusstraat, waarvan sloop wordt voorgesteld, zijn kwalitatief goede huurwoningen, zeker in verhouding tot de lage huurprijs. Niet de woningkwaliteit maar de situatie rondom de flats en het toewijzingsbeleid maken dat mensen willen verhuizen. Een deel van de bewoners was daarom ook juist fel tegen sloop. Uiteindelijk bleven de woningen staan.

dat gold niet voor de flats aan de Leenhof in de wijk Leuken. De SP voerde hier echter een grote actie damen met de flatbewoners voor een hogere verhuisvergoeding. Woningcorporatie Balans bieft de huurders een schamele vierduizend gulden terwijl elders in het land bedragen van minstens dubbel zo hoog de norm zijn.

Bewoners samen met de SP in actie

Na drie jaar zat de laatste groep bewoners nog steeds in de ellende van een bijna leegstaande flat, met de criminaliteit en overlast die dat geeft. Doordat de SP met de bewoners bleef vasthouden aan de eis voor een hogere tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten en onder andere een massale opkomst tijdens een gesprek met de directeur ging de woningcorporatie door de knieen. De bewoners krijgen 7500 gulden en hebben allen een gesprek met Balans gehad over de woonwensen. De herhuisvesting werd eindelijk ter hand genomen, zodat in 2002 eindelijk iedereen verhuisd is.

7500 Gulden bij gedwongen verhuizing lag nog ruim onder de bedragen die elders in Nederland werden uitgekeerd, vandaar dat de SP contact heeft zocht met andere organisaties die opkomen voor de belangen van huurders in de regio Weert om aandacht te vragen voor dit onrecht. Het bleek het begin van een lange samenwerking tussen de SP en de huurdersverenigingen.

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Protest bij het kantoor van BALANS

Een school in iedere wijk

In november besloot de gemeenteraad van Weert unaniem om zich in te spannen voor het behoud van een basisschool in elke Weerter wijk. Nu blijkt in mei echter dat het bestuur van de scholen in Fatima, Biest, Groenewoud en het Centrum vasthoudt aan samenvoeging in één gebouw. Dus moet de raad zijn woorden waarmaken en zijn verantwoordelijkheid nemen aldus de SP.

Gouden handdruk voor directeur woningcorporatie onterecht

De SP Tweede-Kamerfractie stelt in juni vragen over de gouden handdruk van ex-directeur van Veldhoven van Balans en de gang van zaken bij de fusie van de Bouwvereniging Weert en twee andere corparaties. De SP roept ook het gemeentebestuur op stelling te nemen. Kersverse voorzitter van de SP afdeling Weert Marc Haex: 'Een gewone werknemer krijgt nooit een gouden handdruk. Waarom een directeur dan wel? Bovendien is deze gouden handdruk niet voor een directeur met een enorme staat van dienst maar voor een passant die slechts twee jaar bij Balans gewerkt heeft. En verder vinden we dat een gouden handdruk voor de ex-directeur scherp afsteekt tegen de schamele verhuiskostenvergoeding die Balans aan de huurders van de te slopen Leenhofflat geeft'.

Burgemeester onder druk

De SP vindt in juni dat de gemeenteraad het vertrouwen in Majoor moet opzeggen. De burgemeester heeft zich niet gehouden aan de afspraak dat hij zich volwaardig in Weert zou vestigen. In Weert verwachten de burgers een burgemeester die onder de mensen is en niet een afstandelijke 'manager'. De oproep van de SP werd zeer gewaardeerd ('er gebeurt eindelijk eens wat') maar uiteindelijk liet de coalitie de PvdA-burgemeester niet vallen. Een motie van 'treurnis' was het enige dat overbleef. Andermaal veel flinke woorden maar geen daden.

De SP doet mee.

Eind 2001 werd door de ledenvergadering van de SP besloten om voor het eerst in acht jaar weer een gooi naar een plek in de gemeenteraad te doen. de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 stonden voor de deur. De belangrijkste voorwaarde voor deelname was de garantie voor de continuïteit van de buitenparlementaire activiteiten in de wijk en onder de mensen. Met de groep actieve leden die SP Weert in de afgelopen jaren had verzameld was de partij er klaar voor om haar werkterrein uit te breiden naar de gemeenteraad. Kandidaat-lijsstrekker werd de 27-jarige Paul Lempens. De SP nam zich voor in volkshuisvesting en dan met name de sociale huursector, de leefbaarheid in de wijken, het basisonderwijs, natuur en milieu en de sociale werkvoorziening.

Nog een huuractie

Bij buurtonderzoek in de wijk Groenewoud bleek in november bij een aantal huurders van de woningen aan de Schuttebeemd (81-109) nogal wat onvrede te bestaan over het onderhoud aan de woning. De bovenwoningen van verhuurder Balans hadden bovendien een dakbeschot dat asbest bevatte. In een brief aan Balans rapporteerde de SP haar bevindingen. De SP wilde van de woningmaatschappij weten of ze op de hoogte is van de aanwezigheid van asbestmateriaal in de etagewoningen aan de Schuttebeemd en of de in de gemelde klachten bekend waren. De bewoners klaagden onder andere over hoge energierekeningen (de woningen waren niet geïsoleerd) en over achterstallig onderhoud. De actie om verbeteringen af te dwingen zou uiteindelijk nog jaren duren.

Internationaal protest

In december vond in Brussel de halfjaarlijkse Eurotop plaats. De Weerter SP-voorzitter Paul Lempens was een van de SP-gedelegeerden die deelnemen aan de demonstraties en debatten die tijdens de Eurotop gehouden worden. protest tegen het neoliberalisme en vóór een rechtvaardig, solidair en democratisch Europa.

Foto: Malala / www.wikipedia.org

Een SP demonstratie in Brussel

 

U bent hier