h

Het jaar 1990 uit het archief van de SP Weert

In 1990 heeft de SP 81 leden

Veel aandacht voor het milieu in 1990 net zoals het jaar daarvoor. De gemeente wil in Weert een tijdelijke opslagplaats voor licht vervuilde grond realiseren. In de omgeving is in het verleden veel gebruik gemaakt van zinkassen als funderingsmateriaal onder of verhardingsmateriaal voor wegen en opritten. Zinkassen zijn een afvalproduct van de zinkproductie bij zinkfabriek Budelco in Budel en bevatten veel zware metalen. Door de vervuilde grond op één plek op te slaan moet het milieu ontzien worden maar de SP is niet overtuigd. De SP vindt het niet goed dat de Weerter bevolking geen inspraak krijgt in de vestiging van de tijdelijke opslag, de grond zou ernstiger vervuild zijn dan wordt voorgespiegeld en bovendien; wat is tijdelijk?

De tijdelijke opslag komt er uiteindelijk niet en er is nog een succes: Na akties van de SP komt er ook in Weert een verbod om het gebruik van asbest.

Iedere maand worden er pamfletten uitgedeeld bij de sociale dienst. In 1990 moeten mensen hun uitkering iedere maand nog zelf op gaan halen in het gemeentehuis. De SP is daar dan ook te vinden. Naar aanleiding van verscherpte controles door de sociale dienst volgt er een protestbrief aan de raad 'jacht op uitkeringsgerechtigden geopend'. Daarbovenop wordt Weert in 1990 uitgeroepen tot beste gemeente van Nederland op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor haar personeel. De reactie van de SP: ‘Hoe verhouden de bijbaantjes en bijverdiensten van bestuurders zich tot de verscherpte controles op alle mensen met een uitkering?’

In de wijk Graswinkel houdt de SP een buurtonderzoek. De bevindingen worden aan de raad verstuurd met een aantal vragen. Naar aanleiding van het onderzoek wordt er een buurtcomité opgericht dat later de basis zou vormen voor de eerste wijkraad in de wijk.

Foto: onbekend / SP Weert

In verband met het hoge aantal klachten dat de SP ontvangt via bijvoorbeeld haar hulpdienst volgt er een brief aan de directie van het ziekenhuis. Daar kennen ze de SP nog wel.

De Werknemerspartij stelt voor om straten in de nieuwe nog te bouwen wijk Molenakker te benoemen naar Nelson Mandela en andere strijders tegen apartheid. De reactie van de  SP: 'geen socialist als straatversiering in een dure buurt'.

In Boshoven is de SP aanwezig bij een hoorzitting met buurtbewoners over de aan te leggen rotonde op de kruising van de Ringbaan Noord met de Eindhovenseweg. Er worden pamfletten met de mening van de SP verspreid. Ook is er dat jaar een buurtonderzoek in Boshoven om te bezien hoe de staat van huurwoningen in de wijk is. Veel media-aandacht rond deze actie.

Bewoners van de Sint Jozefslaan in Keent hebben na een eigen handtekeningenactie over hun parkeerproblemen niets meer van de gemeente vernomen. De SP schrijft in juni een brief aan B&W hierover.

Foto: onbekend / SP Weert

In 1990 zou de SP voor het eerst in Weert deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zouden eigenlijk zoals gewoonlijk in maart plaatsvinden maar deze werden uitgesteld tot eind november vanwege een mogelijke gemeentelijke herindeling. In de zomer wordt er flink campagne gevoerd. Zo’n 30 actieve SP’ers stoppen folders in de brievenbussen en de SP is regelmatig in de binnenstad op de markt te vinden. De reacties van mensen ten opzichte van de SP worden steeds positiever: de partij begint bekendheid te krijgen in Weert!

De kandidatenlijst van de SP wordt natuurlijk aangevoerd door Harry Bouten. Henny de Vroome, weduwe van Dirk de Vroome, beter bekend als ‘De Rode reus’ staat op plek 2. In totaal telt de lijst 21 namen. De belangrijkste thema’s zijn meer inspraak voor buurtbewoners en belangengroepen, meer aandacht voor het milieu en beter onderhoud van huurwoningen.

Foto: onbekend / SP Weert

Foto: onbekend / SP Weert

Foto: onbekend / SP Weert

Op 28 november krijgt de SP niet genoeg stemmen voor een raadszetel. 371 stemmen worden er behaald terwijl er 686 nodig waren geweest voor een zetel. Een tegenvaller voor de socialisten. Ondanks de vele acties en positieve reacties op de SP is Weert blijkbaar nog niet klaar voor de SP.

De rest van het jaar wordt gevuld met huisbezoeken aan leden.

U bent hier