h

Digitaal wat kan, maar menselijk contact waar dat nodig is

12 december 2017

Digitaal wat kan, maar menselijk contact waar dat nodig is

Eind oktober was ik bij een informatiebijeenkomst van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voor raadsleden. Het onderwerp: de informatiesamenleving, de digitale overheid in het algemeen en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) in het bijzonder.

De informatiesamenleving heeft mijn interesse, ook omdat ik bibliothecaris ben. Ik ben van mening, dat de gemeente bij de inrichting van de informatievoorziening aangeeft, welke visie zij heeft, wat zij belangrijk vindt, wat voor gemeente zij wil zijn.

Digitaal wat kan, maar menselijk contact waar dat nodig is, moet het uitgangspunt zijn. We gaan als raad niet over de techniek die de gemeente gebruikt. Maar wel over wat voor soort gemeente we willen zijn en hoe we onze inwoners het beste kunnen ondersteunen. 

Dit citaat is te lezen in een interview met vier raadsleden over die bijeenkomsten, waarin ook naar mijn mening werd gevraagd. Hier kan je het volledige artikel lezen. 

Motie zelfredzaamheid en digitalisering

De bijeenkomst over de informatiesamenleving én mijn werk bij de bibliotheek zetten mij ertoe aan, om een motie in te dienen in de Raadsvergadering van 15 november over “Zelfredzaamheid en digitalisering”. In de bibliotheek zie ik immers vaak mensen worstelen met de computer als ze digitaal moeten communiceren oftewel formulieren moeten invullen of printjes maken. Echt niet iedereen heeft thuis een computer. En dan is het nog maar de vraag of je er goed genoeg mee kunt omgaan. In de bibliotheek helpen we vaak een handje bij de computer. Er worden zelfs gratis cursussen gegeven voor mensen die weinig of geen computerervaring hebben. En dat is nog niet genoeg. Daarom was de strekking van de motie om het college de opdracht te geven:

  1. Ervoor te zorgen dat mensen met problemen bij digitaal gebruik van de dienstverlening (van de gemeente) een passend alternatief aangeboden krijgen met direct menselijk contact.
  2. Binnen een periode van een half jaar een plan van aanpak te presenteren.

De motie kreeg ook de stemmen van DUS en de PvdA. Niet genoeg voor een meerderheid deze keer. Maar we hebben er wel extra aandacht voor gevraagd. 

Riya Geboers

U bent hier