h

WAKE UP CALL

22 oktober 2018

WAKE UP CALL

Toen ik als kind van arme ouders mijn weg moest zoeken in de maatschappij,
kwam ik er al snel achter dat je, als je arm bent, met een fikse achterstand begint.Dan denk je, als je je omhoog aan het knokken bent: Hier wil ik iets aan doen voor de mensen die het moeilijk hebbenen minder geluk hebben dan ik.         

Reden om in het onderwijs te gaan werken en in de politiek te gaan, waar tenslotte alle belangrijke beslissingen genomen worden.Daar moet je je dan ook mee bezig houden.

Het is doodzonde als mensen, die er ook zo over denken, dezelfde idealen hebben: Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit, al hun energie besteden aan het elkaar de tent uitvechten.     

Laten we dan samen vanaf 25 oktober ons best doen de afdeling weer op te bouwen, in dienst van de mensen in Weer die dit hard nodig hebben.

U bent hier