h

Vervolg dode visjes NMC

19 juli 2017

Vervolg dode visjes NMC

Een adequate oplossing voor het probleem is er op korte termijn niet.  Er is wel voor een tijdelijke oplossing gezorgd.

Foto: Karin

Afgelopen donderdag was ik wederom aan de wandel. Als vaste routine weer langs het bruggetje aan de achterzijde van het NMC. Alweer heel veel dode visjes. Echt niet te geloven hoe kan dat toch! Gebeld met de gemeente en een medewerker zou ter plaatse komen zodat we samen de situatie konden bekijken. De gemeente had in de ochtend namelijk ook al dode visjes opgeruimd.

Binnen een kwartiertje was de medewerker gearriveerd. Hij heeft me laten zien wat men gedaan had om te voorkomen dat de visjes vanuit de Kleine IJzeren Man in het gemaal terecht zouden komen. Er was een afdekdoek gespannen in de Kleine IJzeren Man een stukje van het gemaal af. Dit blijkt echter niet afdoende te werken omdat er opnieuw dode visjes in de beek lagen. Wij zijn samen bij het beekje gaan kijken en zagen de visjes door de pijp(hier komt het water uit vanuit de Kleine IJzeren Man dat eerst door het gemaal gaat) schieten. De meeste visjes waren door de kracht van het gemaal al half dood. Dit was geen fraai gezicht. De medewerker begreep er ook niets van.

Ik heb toen het advies gegeven om visvereniging St. Petrus te benaderen omdat zij mogelijk alternatieven zouden kunnen geven. 

De dag erop ontving een mail van de gemeente met daarin het antwoord van St Petrus dat men hieraan niets mocht doen omdat de waterkwaliteit werd beheerd door het waterschap. Nou ja zeg, lekker makkelijk. Dan maar zelf even de telefoon pakken en bellen.

Na een uitvoerig gesprek met St Petrus was ik weer een stuk wijzer geworder. Het plaatsen van graskarpers in de Kleine IJzeren Man zoals ik voorstelde was geen oplossing omdat het water te ondiep is en de vissen dan waarschijnlijk met de rugvinnen boven het water uit zouden komen. St Petrus gaf ook aan dat het water en het gemaal in eigendom van de gemeente zijn maar dat het waterschap verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit. St Petrus vertelde mij dat het hoogst noodzakelijk is dat de Kleine IJzeren Man word uitgebaggerd omdat door de jaren heen het water steeds ondieper is geworden en de waterlwaliteit niet goed is. Ik bedankte St Petrus voor de uitleg en vertelde dat ik wederom de gemeente zou gaan bellen.

Zo gezegd zo gedaan. Tijdens het telefoongesprek vertelde de gemeente mij dat men 's morgen weer was gaan kijken bij de pijp die in het beekje uitkomt. Na tien minuten staren naar de pijp kwamen hier vreemd genoeg geen visjes meer uit. De gemeente dacht dat de visjes die we de dag ervoor uit de pijp zagen schieten zich nog in het gedeelte hadden opgehouden tussen het afdekdoek en de pijp. Oke deze tijdelijke oplossing lijkt te werken. Echter voor de lange termijn moet er echt naar een adequate oplossing worden gezocht omdat dit probleem zich ieder jaar gaat herhalen.

Conclusie: Voor de lange termijn ga in overleg met het waterschap en zoek gezamenlijk naar een oplossing omdat zowel het waterschap als de gemeente hier een gedeelde verantwoordelijkheid in hebben.

Er is mij door de gemeente toegezegd dat dit zou worden kortgesloten met de contactpersoon en dat er een overleg met het waterschap zou worden ingepland om te komen tot een oplossing. Ik word hiervan op de hoogte gehouden.

U bent hier