h

Vluchtelingenopvang in Weert: de feiten op een rijtje

11 september 2015

Vluchtelingenopvang in Weert: de feiten op een rijtje

Heel begrijpelijk wekt een asielzoekerscentrum of zoals ik het liever noem een vluchtelingenopvang heel veel vragen en reacties op. Reacties ook uit angst, die heel begrijpelijk zijn. Feiten helpen hopelijk om een beter beeld te krijgen en angst weg te nemen.

De cijfers en feiten zijn zo recent en nauwkeurig mogelijk.

 • Er komt in het centrum plaats voor 1000 bewoners. De tijd die mensen verblijven is heel verschillend van enkele weken (minimaal vier) tot wel vijf jaar.
 • Het centrum is tijdelijk, voor vijf jaar. Na vijf jaar gaat de vluchtelingenopvang weer dicht en komt er ruimte voor een nieuwe bestemming voor de van Hornekazerne.
 • Als de gemeenteraad aanstaande donderdag het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om het centrum te vestigen bekrachtigd zal het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zo'n zes weken nodig hebben om de kazerne gereed te maken voor gebruik als vluchtelingenopvang. De eerste bewoners zijn dus begin november te verwachten.
 • Aansluitend bij de huidige vluchtelingenstroom zal de bevolking van het centrum voor zo’n 70% uit Syriërs bestaan, 15% mensen uit Eritrea en 15% andere nationaliteiten.
 • Het grootste deel van de bewoners zal bestaan uit gezinnen of verscheurde gezinnen, zo’n 40%.
 • Ongeveer 15% van de bewoners bestaat uit kinderen onder de 18 jaar.
 • Het terrein wordt bewaakt door altijd ten minste drie beveiligers, al zal dit bij een centrum ter grootte van het Weerter altijd meer zijn. Er worden voor de wijk Altweert en Rond de Kazerne, waar het centrum komt te liggen, drie wijkagenten en één politiecoördinator vrijgemaakt. Deze zullen zeer regelmatig in de omliggende wijk aanwezig zijn en hebben ook vrije toegang tot het kazerneterrein.
 • De politie zal juist ook zichtbaar zijn op het terrein ook om de vluchtelingen te laten zien dat de politie te vertrouwen is. Voor vluchtelingen is dit in hun thuisland meestal niet het geval.
 • Er komt een overleggroep met de buurt. Buurtbewoners kunnen zich daarvoor aanmelden of altijd met opmerkingen terecht om problemen of misverstanden zo snel mogelijk aan te pakken.
 • De burgemeester wordt eindverantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein net zoals hij dat is in de rest van de gemeente.
 • De bewoners mogen in principe vrij het terrein op en af evenals Weertenaren. Wel zal er uiteraard gelet worden op wat iemand komt doen en waarom. Er is dus geen vrije inloop, het is te vergelijken met bijvoorbeeld een flatgebouw.
 • Op het terrein komen dagbestedingen voor bewoners. Er worden taallessen, inburgeringcursussen en bijvoorbeeld ook fietslessen gegeven.
 • Er komt waarschijnlijk een kinderopvang op het terrein. Kinderen die leerplichtig zijn moeten naar school. Indien mogelijk zullen zoveel mogelijk van de kinderen naar ‘gewone’ Weerter scholen gaan.
 • Er komt op het terrein een soort van huisartsenpost zoals die er ook voor alle andere Nederlanders is.
 • Mensen die vrijwel direct in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning omdat ze uit een oorlogsgebied komen (met name Syriërs) mogen 24 weken per jaar vrijwilligerswerk of seizoensarbeid doen. Ze worden daartoe ook aangemoedigd.
 • Bewoners worden van tevoren uitgebreid gescreend bij twijfel over hun herkomst en motieven. Oorlogsmisdadigers en mensen met radicale ideeën krijgen geen verblijfsvergunning en worden het land uit gezet.
 • De vluchtelingenopvang levert direct ongeveer vijftig banen op. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om werkzoekenden uit de ‘kaartenbak’ van de gemeente te halen. Ze krijgen indien nodig een opleiding via het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
 • Indirect gaat de vluchtelingenopvang aan in totaal 200 mensen werk bieden vanwege toeleveringen en dergelijke.
 • Omdat vluchtelingen een bepaald bedrag voor hun levensonderhoud krijgen zullen zij zo’n twee miljoen euro per jaar in de Weerter economie steken aan boodschappen, kleding en dergelijke.
 • Het vluchtelingencentrum betekend geen streep door de plannen voor de ontwikkeling van het gehele gebied ‘Weert-west’. Integendeel. Door het opnieuw in gebruik nemen van de kazerne krijgen deze plannen ook een impuls.
 • Het kazerneterrein wordt voor ongeveer 50% gebruikt voor vluchtelingenopvang. Op de rest van het terrein is mede gebruik mogelijk bijvoorbeeld door Stichting Scarabee. Deze opzet is uniek in Nederland.
 • De bewoners worden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en tellen daarom mee voor het inwoneraantal van Weert. De gemeente zal hierdoor groeien naar een inwoneraantal van boven de 50.000 waardoor aanspraak gemaakt kan gaan worden op diverse subsidies voor middelgrote steden. Ook zal het aantal gemeenteraadszetels bij de verkiezingen in 2018 stijgen van 29 naar 31.
 • Hat salaris van Burgemeester en Wethouders en de vergoeding voor raadsleden gaat niet omhoog. Dat gebeurt pas wanneer de grens van 60.000 inwoners gepasseerd zou worden.
 • De gemeente krijgt per asielzoeker een eenmalige bijdrage van zo´n 200 euro voor administratiekosten die de gemeente maakt.
 • 1000 vluchtelingen op een aantal van 50.000 inwoners is 2%.
 • Naast vluchtelingen in het opvangcentrum zal Weert dit jaar ook 81 mensen op moeten nemen die definitief in Nederland mogen blijven. Iedere gemeente is dat verplicht, het aantal is naar gelang het inwonertal van de gemeente. Deze mensen komen niet per sé uit de vluchtelingenopvang in Weert.

En dan nog een persoonlijke noot. Cijfers en feiten zijn belangrijk om inzicht te krijgen. Maar ik ben er zelf daarnaast van overtuigd dat deze vluchtelingenopvang, misschien na wat eerste aanloopproblemen en onzekerheid vooral heel veel goeds gaat brengen voor Weert. We bieden mensen geborgenheid en het uitzicht op een nieuwe toekomst. We gaan mensen helpen. Heel veel mensen willen al helpen en begrijpen het besluit van het college en het COA. En ook onder de Weertenaren die nog niet zo denken gaan ongerustheid en angst hopelijk plek maken voor geruststelling en zelfs waardering.

Jeroen Goubet

U bent hier