h

Het geweten van de gemeenteraad

11 februari 2015

Het geweten van de gemeenteraad

Op voortouw van het CDA is er opnieuw een discussie over de burgemeester ontstaan. Niet over iets inhoudelijks of zijn functioneren, nee over reiskosten. Door dit onderwerp tijdens de vorige raadsvergadering alsof het een probleem betreft aan te kaarten gaat het CDA regelrecht in tegen de overeenstemming die er binnen de rest van de gemeenteraad is om hier geen politiek over te bedrijven. Omdat het CDA en ook de media hier jammer genoeg op in blijven gaan heb ik in goed overleg met mijn mede SP’ers besloten om bij deze te reageren en enkele feiten in de discussie te brengen.

Ja, de reiskosten zijn een gevoelig onderwerp. Maar er is meer dan de onderbuik. De burgemeester woont nog niet in Weert omdat hij zijn huis niet verkocht krijgt net zoals dat veel andere mensen ook niet lukt. Ondanks forse prijsverlagingen vanuit zijn kant trouwens. En hij hoeft zijn huis toch niet voor nop weg te geven wel?

Een simpel rekensommetje leert dat een normale reiskostenvergoeding de gemeente dan 0.19 euro per kilometer maal 64 kilometer (heen en terug dus 128) maal vijf werkdagen maal vier werkweken 486,40 euro zou kosten. De gemeente betaalt daadwerkelijk 425 euro per maand. Niks vreemds lijkt me.

Het gemeentebestuur heeft op een hele logische manier dus een vergoeding voor de burgemeester opgesteld.

Wat voor opties zijn er dan verder nog? Je komt dan al snel in de situatie dat andere zaken door de burgemeester gedeclareerd kunnen worden. En de mogelijkheden om te declareren zijn helaas fors en vaak onterecht. Maar de burgemeester is zuinig en maakt bovendien zijn declaraties ieder jaar via diverse media openbaar.

Als de burgemeester zou willen dan kan hij van in ieder geval van één regeling gebruik maken om flink te cashen. Zo is er een brief over de ‘Tijdelijke tegemoetkomingsregeling dubbele woonlasten burgemeesters’ uit 2009, uitgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken. Een nogal onduidelijke brief vol verwijzingen wat aantoont dat de wet op dit punt niet waterdicht is. Het CDA als zelfbenoemd hoeder van naleving van de wet stuurt dus naar een nogal schimmig hoekje waar waarschijnlijk als het erop aankomt alleen een rechter duidelijkheid kan verschaffen.

Bij dat soort procedures borrelen bij mij alleen doemscenario’s over torenhoge proceskosten op. Te betalen door de gemeente en ter verduidelijking, we hebben het nu over 425 euro…

Is het CDA nu plotseling het geweten van de gemeenteraad?

Vreemd genoeg bestaat deze hele regeling al sinds het aantreden van de burgemeester in 2011 met goedvinden van het CDA. Sterker nog de besluiten zijn steeds genomen door een college van B&W waar ook het CDA deel van heeft uitgemaakt!

Gaat het hier nu echt om die reiskosten, 425 euro per maand op een begroting van miljoenen of is hier iets anders aan de hand? Ik ga er maar niet over speculeren.

Want er zijn op dit moment wel belangrijkere zaken die spelen. Hoe dat we Weert financieel weer op de rails krijgen bijvoorbeeld. Beseft iedereen in de raad wel hoe urgent dit is? Dat dit alleen gaat lukken als we er met z'n allen de schouders onder zetten? Dat het nu er op of er onder is om de gemeente gezond te krijgen? Dat we nu worstelen met een verleden waarin niet alles goed is gegaan. Stadhuizen, parkeergarages, zalencentra...

Voor mijn gevoel is het nog steeds puinruimen. Daar maar ik me druk over. Niet over een reiskostenvergoeding.

Jeroen Goubet

U bent hier