h
16 oktober 2014

Blije gezichten in de regen bij De Risse

Vanmorgen stonden vier SP´ers in alle vroegte en in de plenzende regen  aan de poort bij De Risse. Vorige week werd bekend dat het ontslag van 122 mensen met een tijdelijk contract bij De Risse van de baan is.

Lees verder
14 oktober 2014

SP wil scholingsfonds bij invoering participatiewet

Voor de invoering van de participatiewet werkt de gemeente Weert samen met de andere gemeenten in Midden Limburg. Samen vormen zij de arbeidsmarktregio, waar ook het UWV, de sociale werkvoorzieningen Risse en Westrom, onderwijs en werkgevers aan deel nemen. Er is een notitie opgesteld waarin de uitgangspunten rondom de participatiewet zijn verwoord. De SP in Weert mist hier de rol en verantwoordelijkheid van de werkgevers in.

Lees verder
11 oktober 2014

´Hèhè, eindelijk een partij die er ook is als er geen verkiezingen zijn!’

De SP kreeg vandaag veel positieve reacties op de markt tijdens het uitdelen van de nieuwste Weerter SP-krant. Veel mensen hebben vertrouwen in de SP en in wethouder Paul Sterk wiens foto op de voorkant van het blaadje staat.

Lees verder
8 oktober 2014

Geen ontslagen bij De Risse!

Alle 122 medewerkers van de Risse waarvan het tijdelijke contract niet zou worden verlengd behouden toch hun baan! De SP is erg blij met deze overwinning voor de mensen van de sociale werkvoorziening.

Lees verder
8 oktober 2014

Leden spreken over kandidatenlijst en programma Provinciale Staten

Zo’n twintig Weerter SP’ers spraken gisteravond over het Limburgse verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar.

Lees verder
6 oktober 2014

Staatssecretaris zegt te willen luisteren naar zorgen SP

Een vijftiental Limburgse SP’ers wachtte vanmorgen staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid op bij een bezoek aan Roermond. Van Rijn maakt een tour door het land om met wethouders uit verschillende regio’s te praten over de overdracht van zorgtaken van het Rijk naar de gemeentes.

Lees verder
5 oktober 2014

SP organiseert protest bij bezoek staatssecretaris

Op maandagmorgen 6 oktober organiseren de Limburgse SP-afdelingen waaronder de afdeling Weert een protest vóór goede zorg en tegen bezuinigingen bij een bezoek van staatssecretaris van Rijn in Roermond. Van Rijn maakt een tour door het land om met lokale bestuurders te praten over zijn afbraakbeleid.

Lees verder
1 oktober 2014

Gymzaal Fatima blijft open!

Het college van Burgemeester en wethouders wil de gymzaal in Fatima definitief open houden in ieder geval tot 2020. In 2009 voerde de SP met verenigingen, de basisschool en wijkbewoners actie vóór het open houden van de gymzaal. Al die tijd bleef er onduidelijkheid over de toekomst van de gymzaal bestaan.

Lees verder
25 september 2014

Weert wil snel gesprek over bestuurlijke problemen veiligheidsregio

De gemeenteraad van Weert steunde gisteravond unaniem een oproep van de SP fractie om de gemeenteraden te betrekken bij het omvormen van de begroting van de veiligheidsregio Limburg Noord. Ook werd duidelijk gemaakt dat de veiligheidsregio snel tekst en uitleg moet geven over de bestuurlijke problemen.

Lees verder
22 september 2014

10x beter

Na de presentatie van de kabinetsplannen voor het komende jaar tijdens Prinsjesdag ging de SP dit weekeinde de straat op om de flyer ´10 keer beter´ te verspreiden.

Lees verder

Pagina's