h

De kosten moeten omlaag!

21 juli 2022

De kosten moeten omlaag!

Foto: Arjan van den Bosch

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijft ons inkomen al jaren achter. Dit terwijl de economie groeit. Hierover gingen SP’ers afgelopen woensdag met mensen uit de Sint Jozeflaan in gesprek.

Steun onze actie op sp.nl/kostenomlaag

Iedereen betaalt steeds meer voor hun boodschappen, de energierekening, benzine en de huur. Alles wordt duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Tegelijkertijd maken grote bedrijven enorme winsten en worden de superrijken alleen maar rijker. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen.

Mathijs Fiddelaers van de SP: ‘Eigenlijk iedereen die we spraken merkte de prijsstijgingen. Een meneer die bijvoorbeeld voor zijn werk vijf dagen op en neer moeten rijden naar Den Bosch betaalt zich scheel aan de benzine.  Of een mevrouw die de prijs van de boodschappen het hardst ziet stijgen bij de Lidl. Daar waar ze dacht dat die juist het goedkoopste was. Iedereen was het met ons eens, de kosten moeten omlaag!’  

De politiek gaat dit niet uit zichzelf oplossen. Willen we hier verandering in brengen dan moeten we dat met elkaar doen. We roepen iedereen die het met ons eens is met onze actie te steunen via sp.nl/kostenomlaag.

U bent hier